Wanneer komt jouw project in aanmerking voor een fonds?

Fijn dat je Stadsfonds Hilversum gevonden hebt om een aanvraag te doen voor jouw project, voor een beter Hilversum, economisch gezien en als woon-, werk- en koop-omgeving.
Voordat je op het tabblad ‘Aanvraag’ daadwerkelijk de aanvraag gaat indienen, verzoeken wij je eerst alle onderstaande informatie goed door te nemen zodat je zeker weet dat het nut heeft om een aanvraag in te dienen.

Kijk in welk fondsgebied je bedrijfspand (niet-woning) valt.
Voor een eerlijke verdeling heeft het Stadsfonds Hilversum in vijftien gebieden verdeeld, de zogenoemde fondsgebieden. Ieder gebied krijgt naar verhouding een percentage van het totaalbedrag uit het fonds toebedeeld.
Kijk in dit Exceldocument onder het tabblad Fondsgebieden voor de verdeling van deze fondsgebieden.

Samen een aanvraag indienen:
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stadsfonds moeten andere ondernemers en organisaties in jouw fondsgebied jouw project (financieel) steunen en enthousiast zijn om samen te werken.
Als er nog geen bestaand samenwerkingsverband is, neem dan contact op met de stadsfondsmanager. Zij helpt je verder met het realiseren van een nieuw samenwerkingsverband in jouw gebied. De fondsgerechtigde (het samenwerkingsverband) dient uiteindelijk de aanvraag in namens alle betrokken partijen die samenwerken met andere organisaties.
Als éénling een aanvraag indienen?
Dan kom je niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Stadsfonds. Het te besteden bedrag is van alle OZB betalers in het fondsgebied. Deze ondernemers en organisaties moeten het samen eens zijn waar het geld aan uitgegeven wordt.

Stichting Stadsfonds Hilversum toetst het geldbedrag met de volgende criterium:

 • Is het een innovatie, die bijdraagt aan een beter Hilversum in de zin van economische vooruitgang of leefbaarheid? IDEEEN: https://stadsfondshilversum.nl/aan-ideeen-ontbreekt-het-niet/
 • Is het een concreet project, inclusief een resultaatverplichting?
 • Is het doel meetbaar/maatschappelijk effect?
 • Zijn het niet alleen personele kosten of zijn die naar rato en redelijkheid over het project of diverse projecten verdeeld?
 • Is het naar verhouding en past het binnen mogelijkheden van het fondsgebied?
 • Heeft het project te maken met het thema ‘media’ / ‘cultuur’ / ‘duurzaamheid’?
 • Welk percentage van het totaalbedrag is het Stadsfondsaanvraagbedrag?
 • Zijn er andere financiers/sponsoren?

De hoogte van het aanvraagbedrag

Welk bedrag kan/mag ik aanvragen bij Stadsfonds Hilversum?

Ga bij jezelf de volgende vragen na:

 • Welk bedrag heb ik nodig voor het initiatief?
 • Welke andere geldbronnen zijn er?
 • Waarom heb ik geld nodig uit het fonds?
 • Is het gewenste bedrag eenmalig?

Let op: Stadsfonds Hilversum subsidieert niet de organisatiekosten of de voorbereidingskosten. Dus heb je een idee en wat tijd nodig om het uit te werken, dan kun je voor een vergoeding van die kosten niet bij Stadsfonds Hilversum terecht. We subsidiëren alleen concrete activiteiten of producten. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld  een tentoonstelling of evenement (profilering Hilversum) of het tot stand brengen van een solar laadstation als onderdeel van een duurzaamheidsproject (innovatief/verbinding/samenwerking). Natuurlijk mag je later –als je je idee hebt omgezet in een concreet initiatief- een deel van de overheadkosten toerekenen aan dat initiatief. Overigens wordt door Stadsfonds Hilversum altijd maar een deel van de projectkosten vergoed.

Algemene voorwaarden

 • Het project is passend binnen het fondsgebied, niet strijdend met overheidsbeleid, niet stuitend, kwetsend, geen religieus doel, geen overheidstaak en dient een collectief doel.
 • Er moet draagvlak zijn in het gebied via een gebiedsvereniging of aantoonbaar via een brede steun indien er nog geen gebiedsvereniging is.
 • Doel van het project moet meetbaar zijn. Het beoogd effect moet impact hebben op het fondsgebied.
 • Het bestedingsvoorstel moet in het fondsgebied gecommuniceerd worden, zodat iedere betaler gelegenheid heeft er iets van te vinden.
 • Positieve besluitvorming wordt bevorderd als het voorstel bijdraagt aan algemeen belang en uitstraling van Hilversum als kwaliteitsgemeente.
 • Aanvragers gaan akkoord met het vermelden van het project op de website van het Stadsfonds over de besluitvorming en mogelijk creëren van bredere publiciteit.

Deadline indienen aanvraag

Zorg dat de aanvraag op tijd binnen is. Aanvragen worden besproken tijdens een Stadsfonds Bestuursvergadering, die bijna elke maand plaatsvindt. Zie hieronder alle data.

Uiterste indiendatum aanvraag Vergaderdatum Stadsfondsbestuur
10 januari 2022 dinsdag 25 januari 2022
15 februari 2022 dinsdag 8 maart 2022
22 maart 2022 maandag 11 april 2022
22 april 2022 dinsdag 17 mei 2022
10 juni 2022 dinsdag 28 juni 2022
18 augustus 2022 dinsdag 6 september 2022
12 september 2022 dinsdag 4 oktober 2022
17 oktober 2022 dinsdag 8 november 2022
21 november 2022 dinsdag 13 december 2022