Erkenning, begrip en stimuleren van talent

De kern van dit project is dat moeilijk bereikbare jongeren bereikt worden door het organiseren van een inloop op een laagdrempelige, vertrouwde locatie, met de inzet van rolmodellen en de deelname aan sportactiviteiten.

Versterken van de economische en maatschappelijke positie van jongeren

Met de groep wordt getracht een vertrouwensband op te bouwen en samen te ontdekken of en zo ja hoe de persoonlijke ontwikkeling, economische en maatschappelijke positie van de jongeren kunnen worden

Harold de Groot en Rachid Moamedi van Stichting Fitin

versterkt. De vertrouwensband wordt gekenmerkt door een nadruk op erkenning, begrip, het stimuleren van talent, en het voortdurend bevestigen van iemands positieve kwaliteiten. Hierdoor zullen jongeren meer open staan voor begeleiding bij het zoeken naar een passende opleiding, stageplekken, werk of een bijbaan.

Inclusiviteit

Het Stadsfondsbestuur vindt dit een zinvol project, dat bij het Stadsfonds valt onder de categorie ‘meer aandacht voor inclusiviteit‘. Het zal bijdragen aan de leefbaarheid in Hilversum, in ieder geval in Oost. Het Stadsfonds wil wel graag de resultaten goed monitoren. Goede begeleiding en controle tussentijds van de Stadsfondsmanager vindt het Stadsfondsbestuur nodig. Aan de hand van de SMART doelstellingen uit het plan van aanpak kunnen we meten of de Stadsfondsbijdrage wel of niet werkt.

Waardecheque

Op dinsdag 18 februari 2020 namen de organisatoren van dit project de waardecheque in ontvangst van de Stadsfondsmanager. Tijdens deze ontmoeting gaf de Stadsfondsmanager aan met welke partijen ook verbinding kan worden gelegd, zoals onder andere ondernemersnetwerk de BV Hilversum, Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest (OVHZW), The Boardroom en The Obstacle Run.

In 2020 gaan we méér horen van BalliBalli035!