Hoe dient u facturen in bij het Stadsfonds Hilversum?

Factuur Adres:

Stichting Stadsfonds Hilversum
Tav. Penningmeester
Postbus 380, 1200 AJ Hilversum

E-MAILEN NAAR: penningmeester@stadsfondshilversum.nl + stadsfondsmanager@stadsfondshilversum.nl

Facturering en uitbetaling geschiedt als volgt:

Betalingsvoorwaarden

90% van het toegekende bedrag mag u direct factureren. Wij hanteren een maand betalingstermijn. Ná goedkeuring van de evaluatie van het project door het Stadsfondsbestuur factureert u de overige 10%.

U dient op uw factuur te vermelden:

 • De projectnaam
 • Het totaal gehonoreerde bedrag
 • Hoe dit bedrag is opgebouwd:
  • uit uw fondsgebied
  • uit Hilversum Breed
  • uit gedeelde fondsgebied
 • Welk BTW-percentage en bedrag.
 • Wat het resterende nog te betalen bedrag is.
 • Uw rekeningnummer, t.n.v. (naam organisatie) en adres.

Factuuradres Stadsfonds Hilversum:

Stichting Stadsfonds Hilversum
T.a.v. Penningmeester
Postbus 380, 1200 AJ Hilversum

E-MAILEN NAAR: penningmeester@stadsfondshilversum.nl + stadsfondsmanager@stadsfondshilversum.nl

De toegekende bijdrage mag alleen worden aangewend voor de werkzaamheden/activiteit zoals vermeld in de aanvraag. De begunstigde kan gevraagd worden stukken te overleggen waaruit de doelmatige en juiste besteding van de bijdrage blijkt.

Algemeen geldt:

 • Na goedkeuring van uw aanvraag bekijkt het Bestuur van Stichting Stadsfonds Hilversum of uw factuur uitbetaald kan worden. Dit in verband met de zekerheid dat één en ander ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden of is uitgevoerd volgens de doelstellingen gesteld in uw aanvraag.