Hoe dient u facturen in bij het Stadsfonds Hilversum?

 • Factuur Adres:

Stichting Stadsfonds Hilversum
Tav. Penningmeester
Postbus 380, 1200 AJ Hilversum

E-MAILEN NAAR: penningmeester@stadsfondshilversum.nl + stadsfondsmanager@stadsfondshilversum.nl

De factuur dient voorzien te zijn van de volgende kenmerken:

 • Projectnummer (te vinden in de honoreringsmail van de Stadsfondsmanager).
 • Verklaring van werkzaamheden.
 • BTW percentage en bedrag.
 • Totale toegekende bedrag.
 • Resterende nog te betalen bedrag.
 • Fondsgebied en code.
  • Arenapark 200
  • Centrum 201
  • Kerkelanden 203
  • Landelijkgebied Noord 204
  • Landelijkgebied Zuid 205
  • Media Park 206
  • Monnikenberg 207
  • Noordoost 208
  • Noordwest 209
  • Oost 210
  • Werklocatie Zuidwest 212
  • Zuid / Gijsbrecht  213
  • Zuidoost 214

Facturering en uitbetaling geschiedt als volgt:

Tot 5.000 euro incl. btw:

 • Eén factuur.
 • Controle door Bestuurslid en Stadsfondsmanager op het evenement.
 • Factuur uitbetalen in 1 termijn na insturen factuur.

Van 5.000 tot 10.000 euro incl. btw:

 • Twee facturen.
 • Te betalen in twee gelijke termijnen.
 • 1e termijn na insturen factuur en akkoord Penningmeester en Stadsfondsmanager.
 • Controle door Bestuurslid en Stadsfondsmanager op het evenement.
 • De eindbetaling wordt verricht als we een (financiële) evaluatie van het project hebben ontvangen en goed gekeurd is door het Stadsfondsbestuur.

Meer dan 10.000 euro incl. btw:

 • Te betalen conform vooraf overeen te komen termijnschema (meestal 3: bij toekenning, bij start project, bij evaluatie project).
 • Check aan de hand van vooraf bepaalde mijlpalen door Penningmeester en Stadsfondsmanager.
 • Controle door Bestuurder(s) en Stadsfondsmanager op het evenement.
 • De eindbetaling wordt verricht als we een (financiële) evaluatie van het project hebben ontvangen en goed gekeurd is door het Stadsfondsbestuur.

Algemeen geldt:

 • Na goedkeuring van uw aanvraag bekijkt het Bestuur van Stichting Stadsfonds Hilversum of uw factuur uitbetaald kan worden. Dit in verband met de zekerheid dat één en ander ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden of is uitgevoerd volgens de doelstellingen gesteld in uw aanvraag.