Drie jaar geleden tekende het bestuur van ondernemersvereniging De Gijsbrecht de contouren van “De ideale Gijsbrecht, dorps en duurzaam”.  Dit jaar stellen zij hun visie met dezelfde titel bij. Niet omdat de ambities zijn veranderd. Sterker nog: hun toekomstwens is sterker dan ooit. En dat lieten ze zien in hun jaarplan dat werd ingediend bij het Stadsfonds.

“Een goed uitgewerkt en volwassen plan, consistent in kwaliteit.” Zo beschreef het Stadsfondsbestuur dit project bij de aanvraagbespreking.

Niet enkel een winkelstraat, maar het hart van de gemeenschap in Hilversum Zuid

Een ontmoetingsplek, een vaste waarde in Hilversum Zuid, dat wil De Gijsbrecht zijn. Om deze waarde te behouden en daarnaast mee te gaan met de toekomst is transformatie nodig: naar duurzame distributie, naar een optimale verblijfsruimte, naar een andere mobiliteit, naar functiemenging, naar een compact gebied, etc.

Het bestuur van De Gijsbrecht loopt voorop met de ideeën over “het nieuwe winkelen”. Een voorbeeld voor veel andere winkelgebieden in Hilversum, vinden wij.
Elke keer opnieuw bekijkt de ondernemersvereniging goed naar de omstandigheden en wordt de visie bijgeschaafd indien nodig. SMART doelstellingen zijn hen niet onbekend en worden nageleefd. Ook de communicatie rondom De Gijsbrecht krijgt voldoende aandacht.

Kortom: De Gijsbrecht heeft grote invloed op Hilversum Zuid. Het gehele aanvraagbedrag is toegekend voor dit gebied.