Stadsfonds Hilversum subsidieert niet de organisatiekosten of de voorbereidingskosten. Dus heb je een idee en wat tijd nodig om het uit te werken, dan kun je voor een vergoeding van die kosten niet bij Stadsfonds Hilversum terecht. We subsidieren alleen concrete activiteiten of producten. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld  een tentoonstelling of evenement (profilering Hilversum) of het tot stand brengen van een solar laadstation als onderdeel van een duurzaamheidsproject (innovatief/verbinding/samenwerking). Natuurlijk mag je later –als je je idee hebt omgezet in een concreet initiatief- een deel van de overheadkosten toerekenen aan dat initiatief. Overigens wordt door Stadsfonds Hilversum altijd maar een deel van de projectkosten vergoed.