Een fondsgerechtigde is een (bestaand) samenwerkingsverband dat namens het gebied bij Stichting Stadsfonds Hilversum een voorstel kan indienen. Is er in uw gebied nog geen samenwerkingsverband? Neem contact op met de Stadsfondsmanager voor meer informatie over de fondsgerechtigde in uw gebied.