Ga bij jezelf de volgende vragen na:

 • Welk bedrag heb ik nodig voor het initiatief?
 • Welke andere geldbronnen zijn er?
 • Waarom heb ik geld nodig uit fonds?
 • Is het gewenste bedrag eenmalig?

Stichting Stadsfonds Hilversum toetst het geldbedrag met de volgende criterium:

 • Is het een innovatie, die bijdraagt aan een beter Hilversum in de zin van economische vooruitgang of leefbaarheid?
 • Is het een concreet project, inclusief een resultaatverplichting?
 • Is het doel meetbaar/maatschappelijk effect?
 • Zijn het niet alleen personele kosten of zijn die naar rato en redelijkheid over het project of diverse projecten verdeeld?
 • Is het naar verhouding en past het binnen mogelijkheden van het fondsgebied?
 • Heeft het project te maken met het thema ‘media’ / ‘cultuur’ / ‘duurzaamheid’?
 • Welk percentage van het totaalbedrag is het Stadsfondsaanvraagbedrag?
 • Zijn er andere financiers/sponsoren?