Aan het nieuwe winkelcentrum Kerkelanden is tweeënhalfjaar hard gewerkt. Het Winkelcentrum is herontwikkeld en heeft een gedaantewisseling ondergaan, waardoor het een prachtig en modern winkelcentrum is met de functie van boodschappen doen en een ontmoetingsplaats. Kortom; het hart van de wijk.
Om het winkelcentrum Kerkelanden opnieuw op de kaart te zetten in Hilversum, heeft het Stadsfonds Hilversum mede (financieel) bijgedragen. Het promotieplan past bij de doelen van het Stadsfonds.