25 januari jl. bereikte ons het bericht dat het A. ROLAND HOLST COLLEGE de Onderwijsprijs van de provincie Noord Holland heeft gewonnen en ze gaan door naar de landelijke finale op 27 maart 2019! De prijs is voor het format dat de school heeft ontwikkeld: leerlingen komen met oplossingen voor knelpunten en uitdagingen in Gemeente Hilversum.

Leerlingen helpen met innovatie

Twee docenten van het A. Roland Holst College, Hanke Wiegand en Willem Schnitfink, zijn begonnen met innovatieprojecten te introduceren binnen de school. Ze werken samen met Museum Hilversum, de Bibliotheek, Beeld en Geluid en met de gemeente. De laatst genoemde is bezig te bekijken hoe van Hilversum een Smart City te maken. En de leerlingen van het Roland Holst (4 Havo en 5 VWO)  helpen daarbij.

1e uitgewerkte idee

leerlingen presenteren hun snapchatfilter idee

Het 1e idee is inmiddels uitgewerkt. De case was: Hilversum heeft zóveel mooi erfgoed. Hoe breng je dat onder de aandacht bij jongeren? Oplossing: een snapchatfilter voor een monumentenroute. 140 leerlingen maakten foto’s van 22 monumenten in het centrum van Hilversum. Daarna hebben zij op papier – onder leiding van een vormgever van de gemeente Hilversum – filters getekend voor de monumenten. Uit 300 tekeningen is een selectie gemaakt. Van elk monument is er nu een filter dat wordt  omgezet naar een snapchat. Op 7 februari 2019 worden de snapchat filters gedigitaliseerd en zo snel mogelijk gepubliceerd. 

Gemeente Hilversum is erg enthousiast over de energie van de leerlingen en de oplossingen die worden bedacht. Het is de bedoeling om nog meer van dit soort projecten in het onderwijs geweven te krijgen. De realiteit wordt de school binnen gebracht. De leerlingen komen met oplossingen en zien later hun eigen creaties gerealiseerd in hun eigen stad.

Stadsfonds koppelt ‘outside the box’ denktank met fondsgebieden

Door bovengenoemd succes, wat mede door het Stadsfonds is mogelijk gemaakt, heeft Stadsfondsmanager Ingrid Geul de ‘outside the box’ denktank gekoppeld aan de Havenstraat en Vaartweg. Op 14 februari gaan 150 leerlingen aan de gang met het HavenVaart project en er liggen nog meer aanvragen voor de inrichting van buurten en het erfgoed van Hilversum.