Het Stadsfonds Hilversum wilde graag weten hoe het met de ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in Hilversum gesteld is in deze corona-crisis. Daarom stuurden we aan hen een vragenlijst.

Uit de Stadsfonds enquête blijkt:

Ondernemers kregen klappen maar blijven optimistisch

De coronacrisis heeft veel Hilversumse bedrijven hard getroffen, maar toch overheerst optimisme. Bovendien heeft de crisis de aanzet gegeven tot tal van nieuwe ontwikkelingen.
Die gaan van de mogelijkheid die restaurants ontdekten om nieuwe afhaalservices in de markt te zetten tot het ontwikkelen van online diensten.
Dat er veel digitaal kan lijkt de grootste ontdekking van de achterliggende periode.

Dit blijkt uit een enquête die het Stadsfonds de afgelopen twee weken heeft gehouden. Ruim veertig midden- en klein bedrijven en culturele ondernemers deden eraan mee. De uitslag is niet per se representatief voor alle in Hilversum actieve bedrijven en instellingen, maar geeft toch een goede indicatie wat de crisis heeft gedaan met het economische leven.

Veel van de ondervraagde deelnemers ondervinden flinke negatieve gevolgen, maar de meeste respondenten denken de problemen (misschien) op eigen kracht te boven te kunnen komen. In één geval leidt de corona-crisis tot vervroegde bedrijfsbeëindiging.

Wat geleerd?

‘Wat heeft de crisis u geleerd?’, luidde één van de vragen. Hier worden vooral het belang van samenwerking genoemd en het nadenken over de toekomst. ‘Denk buiten gebaande paden’, is een van de adviezen. Verder wordt belang gehecht aan het verzamelen van informatie en het verspreiden daarvan, evenals de noodzaak om op tal van terreinen te vernieuwen en daarin een aanjagende rol te vervullen.

Koop lokaal

Verschillende ondernemers doen een beroep op de bewoners van Hilversum om zoveel mogelijk te kopen bij lokale ondernemers. Aan de gemeente wordt gevraagd innovatie mogelijk te maken door soepel om te gaan met geldende regels en geen rem te zetten op nieuwe ontwikkelingen. Er klinkt ook een oproep, gericht aan de gemeente: ga niet bezuinigen, maar investeren!

Wat verwacht men van het Stadsfonds Hilversum?

De deelnemers aan de enquête zijn ook duidelijk over hun verwachtingen ten aanzien van het Stadsfonds. Jaag vernieuwingen aan, stimuleer innovatie, hamer op het belang van samenwerking en zorg dat de kennis die door de crisis op verschillende plaatsen is ontstaan wordt verspreid.

Hieronder in hoofdlijnen de uitslag van de enquête:

Veel van de deelnemers weten nog niet of ze de gevolgen van de crisis op eigen kracht te boven kunnen komen.
Misschien: 17 respondenten
Ja: 12
Nee: 5

Welke gevolgen ondervindt u van de crisis?
Negatieve gevolgen: 26
Positieve gevolgen: 8
Negatief noch positief: 7

Heeft de crisis u op het idee gebracht om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen?
Ja; 28
Misschien: 9
Nee: 3

De nieuwe producten waarnaar verwezen wordt liggen op het gebied van online-activiteiten, zoals streamingdiensten, vergaderen, adviseren, coaching, marketing. Verder ontstonden er nieuwe activiteiten als ophaalservices, kofferbakverkoop, coronaproof filmen op locatie.

Ook werd de vraag gesteld welke suggesties de ondernemers hebben om het economische klimaat in Hilversum te versterken.
Bevorder de samenwerking, organiseer denktanks: 8
Stimuleer het kopen bij lokale ondernemers: 4
Zorg voor meer reuring in de stad: 3
Ga flexibel om met de regels: 2
Overheid moet actieve rol spelen, investeren i.p.v.
bezuinigen: 2

Voorts werden genoemd: out of the box denken, introductie van een basisloon, zorg dat Hilversum een voortrekkersrol gaat spelen in het nieuwe werken, blijf investeren in nieuwe online diensten.

Wat heeft de crisis u geleerd?
Denk buiten gebaande paden: 9
Zorg voor een buffer: 7
Samenwerken is van groot belang: 5
Er kan nog meer online: 4

Verder werd er gehamerd op het aanbrengen van diversiteit in de zakelijke activiteiten en de vitale functie die het MKB heeft voor de samenleving

Wat verwacht men van het Stadsfonds?
Het verzamelen van kennis en het verspreiden: 6
Functioneren als aanjager: 5
Snelheid van handelen bij het afhandelen van
aanvragen: 3
Stimuleren van innovatie: 2