Bijdrage Stadsfonds
Dit project past heel goed bij de doelstellingen van het Stadsfonds: verbetering uitstraling van de wijk, stad door innovatieve ideeën en creatieve ontwerpen aan te bieden aan de Gemeente voor de visievorming van het gebied Spoorzone Hilversum.

Omschrijving van het project aanSPOORing
Het organiseren van een studenten ontwerpwedstrijd op het gebied van het ontwikkelen van en visie geven op de Spoorzone tussen de Liebergerweg, Oude Amersfoortseweg, Oosterengweg en spoorlijn naar Utrecht.

Doel van het project
Het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn om op die manier een aanSPOORing te geven omtrent wonen en werken in Hilversum.

De gemeente Hilversum is bezig met het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de spoorzone Hilversum. Dat proces is prachtig te verrijken met een ontwerpatelier, een 24 uurs marathonsessie waarbij ontwerpteams worden uitgedaagd op een onconventionele manier naar het gebied te kijken. Twee studententeams, uit Eindhoven en uit Delft werden gevraagd hier aan mee te doen. Dat vond plaats in het weekend van 17 en 18 maart 2018.

Op zondag 18 maart aan het eind van deze sessie organiseerde Het Dudok Architectuur Centrum een stadsgesprek, waarbij de studenten, bewoners, ondernemers en politiek bijeenkwamen.
De studenten presenteerden hun plannen. Een jury beoordeelde de ontwerpen.

Inwonersjury
De TU Eindhoven werd de grote winnaar volgens de inwonersjury.  “We vonden de groene vingers erg  sterk met die groene zone langs de infrastructuur door de stad. Met de blokkendoosachtige gebouwen hebben we minder, maar we kiezen voor de groene totaalvisie. We zien dat er nog geen oplossing zijn voor ondertunneling, dat zou wat ons betreft wel een belangrijke toevoeging zou zijn.”

Vakjury
De vakjury zei beide analyses goed en inzichtelijk te vinden. TU Eindhoven beziet het plangebied in een grotere context, TU Delft zoomt juist erg in de op wijk. Beide teams gaven sterke oplossingen voor het verbinden van de wijken. De vakjury koos uiteindelijk voor het plan van TU Delft.

Hoe nu verder?
Aan het eind van de middag werd beloofd over niet al te lang een nieuwe bijeenkomst te plannen om de ideeën verder te bespreken. Een initiatiefgroep van betrokken Hilversummers uit bedrijfsleven, politiek en architectuur/stedenbouw wil met het resultaat ervan verder. Zij zullen de teams uitdagen met de vervolgopdracht ‘en wat is er nodig om dit te realiseren?’’ Aan de hand van de ontwerpen en de lessen die worden getrokken, organiseert deze groep nog vóór de zomer een bijeenkomst met handreikingen aan politiek Hilversum.