Op donderdagavond 28 mei 2015 was ik in de functie van Stadsfondsmanager op het Raadhuis voor de Sportontmoeting Hilversum. Een door de Gemeente georganiseerd initiatief dat 2x per jaar plaatsvindt. Deze ontmoeting had deze keer als thema ‘Is Hilversum klaar voor de Open Club gedachte?’.

Presentatie NOC*NSF

Jan Minkhorst, adviseur van NOC*NSF had in het eerste gedeelte van de avond een vurig verhaal over hoe je als vereniging alert moet blijven over wat je leden graag willen. Hij gaf veel voorbeelden over hoe je je leden kunt binden aan de club.

“Waar gaat het hart van jouw club sneller van kloppen?”.

In het tweede deel van de avond werden de aanwezige clubs in groepjes verdeeld en stelden we elkaar de vraag “waar gaat het hart van jouw club sneller van kloppen?”.

Sophie Makker, bestuurslid van Stichting Stadsfond Hilversum en ik begaven ons ook in de groepjes. Wat ontzettend leuk om te zien hoe je in een half uur tijd tot heel veel ideeën kunt komen met elkaar!
Uit al die ideeën probeerden we van haalbare concepten een project te bedenken. Die werden vervolgens gepresenteerd aan de hele groep. Wat werd iedereen hier enthousiast van.

Aanleiding om het Stadsfonds te introduceren

Het leuke was dat mijn groepje een project presenteerde dat heel goed in aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage uit het Stadsfonds. Wat voor mij aanleiding gaf om mijzelf voor te stellen aan alle aanwezigen en uitleg te geven over wat Stichting Stadsfonds Hilversum precies inhoudt.

Mensen die elkaar opzoeken en goede concepten bedenken waarvan Hilversum in cultureel en economisch opzicht van kan profiteren is iets dat het Stadsfonds graag stimuleert. Als Stadsfonds leveren we graag een financiële bijdrage , natuurlijk onder de voorwaarde dat de initiatieven aan onze criteria voldoen (zie onze website www.stadsfondshilversum.nl)

Tijdens de borrel in de 3e helft werd er nog veel nagepraat over alle ideeen. Een succesvolle avond dus!

Ingrid Geul
Stadsfondsmanager Hilversum

Meer weten over Sportontmoeting Hilversum?
http://www.hilversum.nl/Inwoners/Sport/Sportontmoeting/Waarom_organiseren_we_Sportontmoeting_Hilversum