Goed voorbeeld van een vernieuwend initiatief dat goed binnen de ambities van het Stadsfonds past is het project “Media Groen”, dat een jaar geleden is gestart en op 12-12-2016 een mijlpaal bereikte met het ondertekenen van de “Green Deal” met de grote mediabedrijven.

Mediapark wil 70% van het stroomverbruik verduurzamen

Door te tekenen geven de deelnemers aan, dat uiterlijk 2020 het stroomverbruik op het mediapark voor 70% uit duurzame bronnen moet komen, zoals windmolens. Het energieverbruik van het mediapark staat gelijk aan dat van 12.000 gezinnen.

“Green Deal Media” is een initiatief van IMMOvator Cross Media Netwerk en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stadsfonds Hilversum.

20161212-ondertekening-green-deal

(Foto: Stadsfondsmanager Ingrid Geul bij het ondertekende convenant)