De deelnemers aan de bijeenkomst waren het er unaniem over eens: dit was een veelbelovend initiatief. Die conclusie werd dinsdagavond 26 juni 2018 getrokken na de bijeenkomst, die het Stadsfonds in Studio Santbergen organiseerde met alle Hilversumse winkelgebieden. Ze waren, samen met City Marketing, uitgenodigd om hun toekomstvisie te presenteren.

Veelbelovende plannen

“Blij verrast over dat wat er in de verschillende winkelgebieden de komende jaren op stapel staat”, zo omschrijft het bestuur van het Stadsfonds het resultaat. Zowel in het winkelgebied Centrum als Seinhorst, Gijsbrecht, Havenstraat&Vaartweg en Kerkelanden hebben de ondernemersverenigingen een heldere visie op de toekomst geformuleerd met als doel de aantrekkelijkheid van deze winkelgebieden te vergroten door activiteiten te organiseren, een beleid te voeren met betrekking tot duurzaamheid (grote vrachtwagens die voor de bevoorrading zorgen de stad uit), winkelgebieden attractiever te maken door herinrichting en een verbindende rol te spelen voor de buurt.

Winkelgebieden gaan elkaar helpen

Verschillende van deze activiteiten worden financieel ondersteund door het Stadsfonds en daarom was het bestuur benieuwd naar de samenhang in de plannen. De netwerkbijeenkomst had een welkom neveneffect. De aanwezige ondernemersverenigingen hoorden hier van elkaars plannen en kwamen tot de conclusie, dat ze goede ideeën van elkaar kunnen overnemen en efficiënter kunnen werken door op verschillende terreinen samen te werken (bv coaching) . Ook werd opnieuw de behoefte benadrukt aan een goed communicatieplatform, waar alle informatie over activiteiten in Hilversum op een gemakkelijke manier is terug te vinden, zodat de winkelgebieden ook van elkaars activiteiten op de hoogte zijn.

Er komen nog 2 bijeenkomsten

Dit is een eerste bijeenkomst in een serie van 3. Na de winkelcentra heeft het Stadsfondsbestuur binnenkort een bijeenkomst met alle projecteigenaren van jongeren projecten. En ook zullen de Hilversumse bedrijventerreinen uitgenodigd worden voor overleg om te horen welke toekomstplannen daar bestaan en hoe het Stadsfonds de ontwikkeling van deze gebieden kan ondersteunen.