Artikel uit G&E-bode pagina van BV Hilversum

Artikel uit G&E-bode pagina van BV Hilversum

Hierbij doet Stadsfonds Hilversum een oproep (zie foto) om mee te denken en te praten over innovatieve ideeën waarmee de positie van Hilversum als economisch centrum structureel wordt verbeterd.

Voelt u liefde voor Hilversum, bent u ondernemend, creatief denkend? Wilt u tijd steken in meepraten, meedoen of uw netwerk ter beschikking stellen voor de plaats waarin u woont en/of werkt? Dan zie ik u graag op onze eerstvolgende brainstormavond.

De brainstorm vindt plaats op dinsdag 12 juli óf woensdag 13 juli 2016. Geef u op middels een responsformulier op www.stadsfondshilversum.nl/contact dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Deelnemers van deze brainstormsessie zijn degene die gehoor geven aan onze oproep en de ondernemers die zitting hebben in de pool van inspirators. Een pool waaruit de Stadsfondsmanager kan putten als blijkt dat een project waarvoor geld bij het Stadsfonds is aangevraagd specifieke kennis en/of daadkracht nodig heeft om het project te laten slagen.

Met vriendelijke groet, Stadsfondsmanager Ingrid Geul