Bron: Gemeente Hilversum, 27 januari 2015 – Onder de naam bedrijveninvesteringszones bijdrage (BIZ) werd sinds 2009 in bepaalde zones een directe belasting geheven van ondernemers. De opbrengst van deze belasting diende ter dekking van de kosten die voor activiteiten en voorzieningen ten bate van ondernemers werden getroffen.

Met ingang van het belastingjaar 2015 komt de BIZ-bijdrage te vervallen. Hiervoor in de plaats is op initiatief van de ondernemers zelf via de Stichting BV Hilversum een Stadsfonds opgericht. Het Stadsfonds wordt gevoed door een verhoging van het OZB-tarief voor niet-woningen. Op deze wijze  dragen alle ondernemers bij aan collectieve zaken zoals gebiedspromotie, beveiliging, arbeidsmarktprojecten, feestverlichting, bewegwijzering en stageplaatsen.  De gemeente int de extra opbrengst en stort deze direct door aan het Stadsfonds. Bij de BIZ-bijdrage betaalde iedere ondernemer een vast bedrag. Door de koppeling van het Stadsfonds aan het OZB-tarief voor niet-woningen betaalt de ondernemer zijn bijdrage op basis van de vastgestelde WOZ-waarde.