stickman concept

Het Stadsfonds Hilversum ziet het als zijn taak te stimuleren dat er op een innovatieve manier naar het economische klimaat in Hilversum wordt gekeken. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om Hilversum op de kaart te zetten.

Brainstorm
Daarom werd woensdag 13 juli 2016 een eerste brainstorm-bijeenkomst georganiseerd met mensen die mee willen denken. Deze bijeenkomst leverde de volgende ideeën op.
We publiceren ze hier, omdat u zich misschien aangesproken voelt en graag in contact gebracht wilt worden met de bedenker van het idee.

Ondernemers ondernemen en het Stadsfonds ondersteunt
Voor de volledigheid voegen we er aan toe, dat het Stadsfonds het als zijn taak ziet om innovatie te stimuleren, te faciliteren en ondernemers met goede ideeën (financieel) te ondersteunen. Maar….het zijn de Hilversumse ondernemers die in onze visie zelf het initiatief moeten nemen.

We vatten de resultaten van de bijeenkomst op 13 juli 2016 in 3 hoofdthema’s samen:

1. Communicatie
Door de deelnemers is vastgesteld, dat Hilversum veel unique selling points heeft: veel evenementen, een groot aantal bijzondere bedrijven, groot scala aan mediabedrijven.
Het totaal biedt nogal een versnipperd beeld. We worden steeds verrast door dat wat Hilversum te bieden heeft. Er zijn veel goed bewaarde geheimen. Maak ze beter zichtbaar. Bijvoorbeeld door routes te organiseren die je langs de meest bijzondere plekken leiden, langs de meest bijzondere bedrijven, etc.

De communicatie over wat er in Hilversum te zien is en te beleven wordt als slecht beoordeeld: geen samenhang, teveel verschillende platformen die geen volledig beeld bieden.

Dit maakt het moeilijk om een goed gevoel te krijgen met dat waar Hilversum precies voor staat. Zo blijft er een kans liggen om te werken aan een sterke identiteit. Het vergroten van de zichtbaarheid kan bijdragen aan een gevoel van “trots” en zo de identiteit van de stad versterken.

Concrete aanbevelingen:

 • zet in op een betere communicatie;
 • kom niet met de opzet van weer een nieuw platform, maar sluit aan bij het platform dat op communicatief gebied het meest succesvol is, denk bv aan goed functionerende buurtplatforms
 • Hilversum is een mediastad: gebruik dus digitale middelen, bv beeldschermen bij de toegangswegen. Die schermen bieden tevens de mogelijkheid om reclame te maken. Dus het is mogelijk er een terugverdienmodel aan te verbinden;
 • maak verschillende soorten routes die je de weg wijzen naar dat waar Hilversum zo sterk in is, zonder dat de meeste mensen zich dat realiseren.

In de bestuursvergadering van 30 augustus 2016 is besloten om dit thema als eerste op te pakken. Een aantal inspirators uit onze pool gaat hiermee aan de slag op de volgende manier:

1. Men onderzoekt wat er momenteel aan communicatie-uitingen zijn
2. De groep komt met een idee hoe de communicatie over wat er in Hilversum te zien en te beleven is verbeterd kan worden
3. Zij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van wat er al bestaat.
4. Men maakt een verbeteringsplan, d.w.z.: concrete ideeën met een financiële onderbouwing.
5. Zij verdiepen zich in de voorwaarden waaraan men moet voldoen om financiële ondersteuning te krijgen uit het Stadsfonds Hilversum.

2. Feel Good
Het is te begrijpen dat Hilversum zich graag profileert als mediastad. Maar de media zijn op hun retour. Wordt het geen tijd om eens te kijken naar nieuwe uitdagingen?
Hilversum staat als vanouds bekend als de omgeving waar het goed toeven is. Waar je naar toe kunt om mentaal en fysiek bij te tanken. De groene omgeving biedt daartoe unieke kansen. Ga je op dit gebied meer en beter profileren.

Concrete aanbevelingen:

 • Ga Hilversum profileren als een stad waar je moet zijn als je wilt bijtanken;
 • zorg voor het totstandbrengen van faciliteiten die daartoe kunnen bijdragen: bv meer horecavoorzieningen aan de rand van de natuurgebieden, waar mensen na het sporten in de natuur aangenaam kunnen verpozen.
 • Creëer (meer) bijzondere plekken, waar feel good-activiteiten georganiseerd kunnen worden. Een voorbeeld is de nieuwe wijngaard op het terrein van Zonnestraal. Dit feel good-initiatief past in de sfeer van Zonnestraal. We vragen ons af waarom de gemeente zo’n restrictief beleid voert als het gaat om het faciliteren van deze initiatieven.
 • Zorg ervoor dat feel good-ondernemen in de hele gemeente wordt gestimuleerd. Te denken valt aan:
  • een gezondheidshotel;
  • maak van Hilversum een feel good-experience;
  • breng meer variatie in de muziek-evenementen die Hilversum kent: nu vrijwel allemaal gericht op een jong publiek met veel lawaai. Er is een grote doelgroep die op muziekgebied in is voor andere keuzes.
  • feel good kan ook een unique selling point zijn voor ondernemende dertigers, die voor zichzelf op Amsterdam georiënteerd zijn, maar die voor hun kinderen graag een andere, meer rustige, omgeving kiezen.

3. De Hilversum Experience
Hilversum onderscheidt zich door een uitstekend scala aan lagere scholen en uitstekende middelbare scholen, waaronder een internationale school en een school voor topsporters.
Maak Hilversum uitdagend en spannend voor jongeren.
Natuurlijk komt er een moment dat ze Hilversum verlaten. Als ze goede herinneringen hebben aan de stad is dat een stimulans om in de kinderrijke periode weer terug te komen.

Concrete aanbevelingen:

 • schakel kinderen in bij innovatie. Stimuleer dat ze met ideeën komen. Gebruik de “wisdom of the crowd”;
 • biedt jongeren een aantrekkelijke experimenteeromgeving aan: een plek waar veel kan, waar de faciliteiten aanwezig zijn om de dingen te doen, die in je eigen omgeving niet kunnen;
 • zorg ervoor dat jongeren weten waar ze hulp kunnen vinden en krijgen om hun ideeën uit te werken;
 • maak de speeltuinen beter of boeiender;
 • zorg voor een stimulerend klimaat voor start-ups door te faciliteren en ondernemen gemakkelijk te maken;
 • maak “duurzaamheid” tot hoofdthema voor lagere scholen: binnen 15 jaar zijn alle lagere scholen in Hilversum duurzaam en energieneutraal. Het levert geld op en als je de leerlingen erbij betrekt creëer je zo een bewuste generatie. Bovendien is het leuk voor leerlingen om aan dit soort experimenten mee te doen.
 • zorg voor een ruim aanbod van workshops die in deze tijd passen: denk aan programmeren, storytelling

Voel je je door een van deze onderwerpen aangesproken?
Zie je kans om samen met anderen op deze gebieden te gaan ondernemen: meld je dan bij Stadsfondsmanager, Ingrid Geul. Ze kan je ook vertellen wat je moet doen om in aanmerking te komen voor financiële steun.