stickman concept

Het Stadsfonds Hilversum ziet het als taak te stimuleren dat er op een innovatieve en creatieve manier naar het economische, maatschappelijke en culturele klimaat in Hilversum wordt gekeken. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om Hilversum op de kaart te zetten?

Ondernemers ondernemen en het Stadsfonds ondersteunt
Het Stadsfonds is er voor om ondernemende mensen (financieel) te ondersteunen die in gezamenlijkheid met goede ideeën komen. Maar….het zijn de Hilversummers die zelf het initiatief moeten nemen.

Om te helpen met ideeën voor nieuwe initiatieven bespreken we hier 3 hoofdthema’s van het Stadsfonds:

1. Feel Good
Hilversum profileert zich graag als mediastad. Maar Hilversum staat als vanouds bekend als de omgeving waar het goed toeven is. Waar je naar toe kunt om mentaal en fysiek bij te tanken. De groene omgeving biedt daartoe unieke kansen. Ons advies is: ga je op dit gebied meer en beter profileren.

Concrete aanbevelingen:

 • Ga Hilversum profileren als een stad waar je moet zijn als je wilt bijtanken;
 • zorg voor het tot stand brengen van faciliteiten die daartoe kunnen bijdragen: bv meer horecavoorzieningen aan de rand van de natuurgebieden, waar mensen na het sporten in de natuur aangenaam kunnen verpozen.
 • Creëer (meer) bijzondere plekken, waar feel good-activiteiten georganiseerd kunnen worden. Een voorbeeld is Buitenplaats De Hoorneboeg, dat goed past in de omgeving van Hilversum-Zuid.
 • Zorg ervoor dat feel good-ondernemen in de hele gemeente wordt gestimuleerd. Te denken valt aan:
  • een gezondheidshotel;
  • maak van Hilversum een feel good-experience;
  • breng meer variatie in de muziekevenementen die Hilversum kent: mix events gericht op een jong publiek met een festival gericht op een andere doelgroep.
  • feel good kan ook een unique selling point zijn voor ondernemende dertigers, die voor zichzelf op Amsterdam georiënteerd zijn, maar die voor hun kinderen graag een andere, meer rustige, omgeving kiezen.

2. De Hilversum Experience
Hilversum onderscheidt zich door een uitstekend scala aan lagere scholen en uitstekende middelbare scholen, waaronder een internationale school en een school voor topsporters.
Ons advies: maak Hilversum uitdagend en spannend voor jongeren.
Natuurlijk komt er een moment dat ze Hilversum verlaten. Als ze goede herinneringen hebben aan de stad is dat een stimulans om in de kinderrijke periode weer terug te komen.

Concrete aanbevelingen:

 • schakel kinderen in bij innovatie. Stimuleer dat ze met ideeën komen. Gebruik de “wisdom of the crowd”;
 • biedt jongeren een aantrekkelijke experimenteeromgeving aan: een plek waar veel kan, waar de faciliteiten aanwezig zijn om de dingen te doen, die in je eigen omgeving niet kunnen;
 • zorg ervoor dat jongeren weten waar ze hulp kunnen vinden en krijgen om hun ideeën uit te werken;
 • maak de speeltuinen beter of boeiender;
 • zorg voor een stimulerend klimaat voor startups door te faciliteren en ondernemen gemakkelijk te maken;
 • maak “duurzaamheid” tot hoofdthema voor lagere scholen: binnen 15 jaar zijn alle lagere scholen in Hilversum duurzaam en energieneutraal. Het levert geld op en als je de leerlingen erbij betrekt creëer je zo een bewuste generatie. Bovendien is het leuk voor leerlingen om aan dit soort experimenten mee te doen.
 • zorg voor een ruim aanbod van workshops die in deze tijd passen: denk aan programmeren, storytelling

3. Communicatie
De communicatie over wat er in Hilversum te zien en te beleven valt blijft een belangrijk punt. Het vergroten van de zichtbaarheid draagt bij aan een gevoel van “trots” en kan zo de identiteit van de stad versterken.

Hilversum heeft veel goed bewaarde geheimen. Hoe beter we vertellen wat die zijn hoe meer mensen ervan kunnen genieten. Ons advies is: maak ze beter zichtbaar. Bijvoorbeeld door routes te organiseren die je langs de meest bijzondere plekken leiden, langs de meest bijzondere bedrijven, etc.

Concrete aanbevelingen:

 • zet in op een betere communicatie;
 • kom niet met de opzet van weer een nieuw platform, maar sluit aan bij het platform dat op communicatief gebied het meest succesvol is, denk bv aan goed functionerende buurtplatforms
 • Hilversum is een mediastad: gebruik dus digitale middelen, bv beeldschermen bij de toegangswegen. Die schermen bieden tevens de mogelijkheid om reclame te maken. Dus het is mogelijk er een terugverdienmodel aan te verbinden;
 • maak verschillende soorten routes die je de weg wijzen naar dat waar Hilversum zo sterk in is, zonder dat de meeste mensen zich dat realiseren.

Voel je je door een van deze onderwerpen aangesproken?
Zie je kans om samen met anderen op deze gebieden te gaan ondernemen: meld je dan bij Stadsfondsmanager, Ingrid Geul. Ze kan je ook vertellen wat je moet doen om in aanmerking te komen voor financiële steun.