Het bestuur van Stadsfonds Hilversum vergadert twee keer per jaar met de Raad van Advies (RvA), bestaande uit vijf leden die verschillende sectoren vertegenwoordigen.

Onderwijs

In juni namen we afscheid van Saskia Makker aangezien haar zittingstermijn afliep. Saskia was vanaf het ontstaan van het Stadsfonds betrokken en zij vertegenwoordigde het onderwijs.

Sport

Ook namen we afscheid van Floris Voorink, die vanwege zijn benoeming als wethouder economie zijn rol in de RvA Stadsfonds niet langer meer kan vervullen.

Gezondheidszorg

Eric ‘t Veen van het Tergooi Ziekenhuis heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn en wil het stokje graag doorgeven aan iemand met een brede achterban in de gezondheidszorg.

Afscheid

Voorzitter Maarten Pel sprak een dankwoord uit aan de vertrekkende leden van de RvA. Uit handen van Stadsfondsmanager Ingrid Geul ontvingen zij bloemen en een Hilversums geschenk.

Vacatures

Voor de sectoren onderwijs, sport en gezondheidszorg is Stadsfonds Hilversum op zoek naar nieuwe leden voor de adviesraad. Meer weten over het profiel van de adviesraad? Download dit document 2024 Profiel lid Adviesraad Stadsfonds Hilversum
of meld u zich bij Ingrid Geul, Stadsfondsmanager.