Het bestuur van Stichting Stadsfonds kwam op 17 maart 2015 bijeen voor de maandelijkse vergadering. Diverse aanvragen van projecten zijn besproken. Binnenkort zal gepubliceerd worden welke projecten van start gaan.

Na afloop van deze vergadering had het bestuur een ontmoeting met de Raad van Advies die ook een eerste kwartaalbijeenkomst had.