Als u denkt dat het Stadsfonds voornamelijk financieel bijdraagt aan evenementen in Hilversum dan heeft u het mis. Hieronder een mooi voorbeeld van een totaal andere aanvraag die we honoreerden voor het fondsgebied Spoorzone.

Projectvraag:

Op welke andere manieren zou je informatie kunnen verzamelen over de verborgen wensen voor Spoorzone/Hilversum-Noordoost? En hoe zouden we die – bruikbaar – kunnen verbeelden?

Drie manieren:

  1. Op basis van herinneringen en emoties in het gebied – aan welke plekken hebben mensen mooie herinneringen?
  2. Op basis van specifieke ambities – hoe maken we de inwoners van dit gebied gezonder, met een langere levensduur? Koppeling aan sociale interacties, waar ontmoeten mensen elkaar? Hoe groot is hun actieradius? Zo kunnen we onderzoeken hoe bijvoorbeeld bewezen verbanden tussen sociaal netwerk (eenzaamheid) en gezondheid meetbaar zijn in dit gebied.
  3. Op basis van een scoringsmodel van architectonische kwaliteit voor niet-professionals.

Eindresultaat:

Kaarten (multimediaal), die via de zachte waarden in het gebied laten zien welke niet-ruimtelijke factoren een rol spelen in de beleving van het gebied.

Hier ziet u de gecombineerde ‘Meerwaarde-kaart’ van het door het Stadsfonds mede mogelijk gemaakte project ‘Hartslag-Oost’.
Deze kaart is onderdeel van de tentoonstelling die in het Dudok Architectuur Centrum geopend is vanaf 6 februari t/m 12 mei 2019.

Dit eindproduct is een overlay van alle informatie:

  • op een traditionele kaart
  • multimediaal/online
  • analyse: wat zeggen deze kaarten? Welke nieuwe informatie leveren ze op ten opzichte van bestaand materiaal? Nieuwe visies. Eventueel uit te breiden naar bijvoorbeeld: winkeliers, scholieren, specifieke doelgroepen.

De gezamenlijke bevindingen, waar deze kaart een samenvatting van is, zijn gepresenteerd aan de gemeente Hilversum, wat een extra financiering heeft opgeleverd voor dit project.

Samenwerkende partijen

  • Het Dudok Architectuur Centrum, onder leiding van Indira van ’t Klooster, heeft een enquête opgesteld met vragen naar de emoties, waarderingen en herinneringen van de bewoners in de Geuzenbuurt, de Electrobuurt en de Kleine Drift. Met een respons van 250 was dit een succes te noemen!
  • ROC in Hilversum: heeft de resultaten van de enquête verbeeld in samenwerking met XR-lab tot een ‘Tabel-Top’.
  • De Hogeschool van Amsterdam heeft gewerkt aan het in kaart brengen van de zachte waarden van het gebied om dit te vertalen in nieuwe ‘Media-Tools’.
  • Nieuwe visies op het geheel zijn verkregen van o.a. Martin Triebels (bewoner van het gebied), Frank Roodbeen/Urban Opportunities, TANGRAM Architekten, Kastanje Vastoed en DubbeL-L.

In totaal heeft deze samenwerkende groep tweemaal aan een gebiedstafel en werkplaats van de gemeente deelgenomen.
Alles bij elkaar een waardevolle ontwikkeling, waar nog geen eind aan is!