In Noordoost Hilversum heeft een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en is er een mooi jaarplan ontstaan, dat is ingediend bij het Stadsfonds voor een financiele bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten.

Planning van activiteiten 2023 voor Hilversum Noordoost Verbonden

Is geweest in:

  • juni 2023: 10 jaar Lopes Dias.
  • Juni 2023: insectenhotel bouwen en een pad aanleggen in Onze Buurttuin. Planten en bomen volgen in het geschikte seizoen per plant/boom.
  • Juli 2023: Muziekfestival “Beleef de Snelliusbuurt”.
  • Juli 2023: Teqball tafel bij het Cruyff Court aan de Stephensonlaan plaatsen.
  • September 2023: Haalbaarheidsonderzoek Toiletgebouw Stephensonlaan opstarten.

Gaat van start in:

  • Oktober 2023: Herfstfeest.
    November 2023: Start met Moderner en multifunctioneler maken van Wijkcentrum Lopes Dias.
  • December 2023: Kerstmarkt.
  • Nader te bepalen: Het behoeftenonderzoek onder ondernemers van de Stephensonlaan. Dit kan van start gaan als we een geschikt persoon hebben gevonden om het behoeftenonderzoek uit te voeren en het rapport te schrijven.

Uit het jaarplan van Hilversum Noordoost verbonden:

Behoeftenonderzoek ondernemers Stephensonlaan
Hilversum Noordoost verbonden wil een onderzoeker en tevens aanjager vinden die investeert in het contact met ondernemers van dit gebied. Deze persoon gaat in gesprek om erachter te komen wat de ondernemers in het gebied willen en onderzoeken of er enige behoefte is aan samenwerking om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken. Deze persoon kan eventueel ook de winkels op de Stroeslaan en bij de Jacob van Campenstraat betrekken. Dit is de aanzet voor meer levendigheid in dit gebied. Dat maakt het gebied ook aantrekkelijker voor de ondernemers.

Toiletgebouw Stephensonlaan
Station Mediapark, het winkelgebied en het Cruyff Court hebben geen openbaar toilet. Bij Snackbar Broodje Noord komen dagelijks veel vragen of mensen gebruik kunnen maken van een toilet. Ook bij activiteiten of toernooien van diverse organisaties op het Cruyff Court wordt een openbaar toilet zeer gemist. Wildplassen komt veel voor. Hilversum Noordoost verbonden start in september 2023 met een haalbaarheidsonderzoek voor een openbaar toilet op deze locatie.

Onze Buurttuin
Achtergrond
Ruim 2 jaar geleden is ‘Onze Buurttuin‘ opgericht, een sociale buurtmoestuin. De tuin is met NL Doet 2021 klein begonnen met een paar moestuinbakken. In 2022 is het aantal bakken verdubbeld. In maart 2023 is er weer een nieuw stuk tuin, dit keer in de volle grond, toegevoegd aan het project.

Het Apostolisch Genootschap, eigenaar van de grond, stelt de tuin volledig ter beschikking aan de buurt voor een sociale buurtmoestuin en helpt regelmatig om zaken te realiseren. In de moestuin is iedereen welkom om te komen helpen, naar eigen kracht en vermogen. De buurttuin is een echte verbindingsplek en een plek waar bepaalde doelgroepen kunnen (re)integreren. Met Omgevingseducatie loopt er een project waardoor ook kinderen kennis maken met de tuin en leren over de natuur.

Wat gaat Hilversum Noordoost doen met Onze Buurttuin en wat levert dit op in 2023?
Ze gaan een pad aanleggen door het nieuwe stuk tuin en we bouwen een insectenhotel. Ze planten diverse gewassen en een aantal boompjes en schaffen nog wat tuingereedschap aan zodat er voldoende is voor alle deelnemers. Wekelijks wordt er gewerkt in de tuin en af en toe is er een grotere gezellige activiteit. Het groeien van de tuin zorgt ervoor dat meer mensen met verschillende achtergronden met elkaar worden verbonden.

Muziekfestival “Beleef de Snelliusbuurt”
Achtergrond
In de Snelliusbuurt staat het Snelliusgebouw. Voorheen zat Independer hierin. Dit bedrijf organiseerde indertijd jaarlijks een groot feest voor de buurt waarmee ze de eventuele parkeeroverlast wilden compenseren maar ook om gewoon sociaal aanwezig te zijn. De buurt heeft dit altijd zeer gewaardeerd! Independer is inmiddels weg uit het gebouw en wordt nu door verschillende kleine organisaties en ondernemers gebruikt.

Een aantal buurtbewoners wilde met behulp van de huidige gebruikers van het Snelliusgebouw en met Versa Welzijn een activiteit organiseren om de verbinding in dit gebied te verstevigen.

Wat gaat Hilversum Noordoost doen met het Snelliusgebouw in 2023 en wat levert dit op?
Buurtbewoners en organisaties gevestigd in het Snelliusgebouw organiseren het muziekfestival “Beleef de Snelliusbuurt”. Dit festival brengt de buurt samen en laat ze genieten van muziek en feestelijkheden waarbij een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid centraal staat. De focus ligt op lokale artiesten en talenten uit de buurt. Door het organiseren van dit festival willen de initiatiefnemers een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Buurtbewoners en de organisaties gevestigd in het Snelliusgebouw worden met elkaar verbonden.

Oktober Herfstfeest:
“Het Herfstfeest” wordt georganiseerd bij de Berlagevijver door buurtbewoners samen met Versa Welzijn en ondernemers uit de wijk. Alle scholen uit Noordoost worden in de weken voor het feest uitgenodigd om bij te dragen op een creatieve manier. Denk aan het maken van feestversiering of het schrijven van een gedicht. Enkele gedichten worden op het feest voorgedragen.

Impressie Herfstfeest Hilversum Noordoost verbonden

Het feest zelf heeft de sfeer van een herfstfeest. De versiering is in herfststijl met pompoenen, eikels en herfstbladeren. Bezoekers zitten op strobalen of staan aan statafels. Er zijn vuurkorven waarboven een broodje kan worden gebakken met deeg van de lokale winkel. De rustige muziek wordt gemaakt door muzikanten uit de buurt en er is een verhalenverteller uit de buurt. Ook de Jumbo Stephensonlaan doet mee: Een paar weken voor het feest wordt een hoekje in de winkel ingericht in het thema van het feest. Het feest wordt daar aangekondigd met een grote poster. Er ligt een recept bij voor een lekkere herfstsoep. In de schappen daaronder liggen alle ingrediënten voor deze soep.

Doel van het Herfstfeest

Met het feest wil Hilversum Noordoost verbonden de samenwerking bevorderen en bevolkingsgroepen verbinden. Ook de creativiteit van de inwoners van de wijk, willen ze aanmoedigen en een podium geven. Na het Herfstfeest komt er, ter herinnering, een boekje met de gedichten en kunstwerken, die de schoolkinderen hebben gemaakt.