Ondernemers willen vakmensen behouden voor Hilversum!

Teveel of juist te weinig mensen, hoog ziekteverzuim, thuiswerkperikelen of misschien zelfs een dreigend arbeidsconflict. En dan de wet- en regelgeving waar je als werkgever mee te maken krijgt: de RIE’s, de eisen die aan stageplaatsen en scholing worden gesteld. Als werkgever herkennen we allemaal het moment dat je denkt: “wat moet ik nu?”

De Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest wil een antwoord geven op kwesties waar je als werkgever mee te maken krijgt. Dat doen ze door het oprichten van een netwerk voor private en publieke werkgevers. Het HR Netwerk is not-for-profit, een stichting met ondernemers in het bestuur.

Waarom en hoe?

“We merken dat veel van de MKB werkgevers kennis ontberen op het vlak van HR. Dat is een risico voor werkgevers en werknemers”, vertelt Angelika Pelsink, initiatiefnemer van dit project. “HR Netwerk gaat zorgen voor het behoud van vakmensen voor Hilversum. Dit vindt zijn vertaling in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit (transfers “van werk naar werk”) en HR-kennisdeling ten behoeve van de leden werkgevers en de werknemers.”

Angelika vervolgt: “Jaarlijks doen we mee aan de Week van de Arbeidsmobiliteit”, waarbij vele meeloopdagen worden ingeregeld die gepaard gaan met de nodige publiciteit in lokale en social media. Een soepele overgang van bedrijf A naar B levert besparingen op voor werkgevers en voorkomt dat deze mensen in een uitkeringssituatie terecht komen.”

Het HR Netwerk bedient 2 klantgroepen:

  1. Private ondernemers en publiek gefinancierde werkgevers waarbij het streven is om zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit alle branches aangesloten te hebben;
  2. Werknemers bij deze groep werkgevers, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie (vast, flex, detachering etc.)

Netwerk is in ontwikkelfase –> oproep tot meedenken & meedoen

Het netwerk bevindt zich in de ontwikkelfase. Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest zoekt contact met partners en bedrijven. En zoekt nu ook naar mogelijkheden tot inrichting van een ontwikkeltraject met financiële steun van bijvoorbeeld gemeente Hilversum, arbeidsmarktregio Gooi en Vecht.
Een inspirerend voorbeeld voor ons is Stichting Veluwe Portaal met 114 werkgevers aangesloten op de Noord Veluwe en dat al 11 jaar succesvol is op dit domein.

Verdere ontwikkeling

Als het HR Netwerk staat en het resultaten oplevert willen ze zich verder ontwikkelen door knelpunten te helpen oplossen. Te denken valt aan een stage-portal of het binnen de lid-bedrijven stimuleren van een leercultuur, leeftijdsbewust personeelsbeleid, etc.
Instanties/loketten als het WSP, het leerwerkloket en publieke mobiliteitsteams zien wij nadrukkelijk als samenwerkingspartners.

Economisch van belang voor Hilversum (regio) breed

Initiatiefnemer Angelika Pelsink legt uit welke voordelen het HR Netwerk nog meer heeft: “Het is in het economisch belang van heel Hilversum, werkgevers én werknemers dat de werkgelegenheid voor zover mogelijk in de eigen gemeente plaatsvindt. Denk aan het behoud van geschoolde mensen die in een andere branche terecht kunnen als door het HR Netwerk de bedrijven elkaar beter kennen. De werknemers hoeven dan niet van elders te komen wat een besparing is op reiskosten en een vermindering van uitstoot van fijnstof. Het is minder belastend voor de druk op onze wegen en parkeerruimte en het geeft flinke voordelen met betrekking tot duurzaamheid (energiebesparing, meer op de fiets).
Werkgevers houden we fit door ze te ondersteunen in hun taak als werkgever: Ondernemers zijn van nature bezig met ondernemen en minder met personeelszaken. Dat gaat kosten en emoties schelen voor zowel werkgevers als werknemers.”

Sluit als werkgever aan

Wil je meer informatie of wil je meedenken of juist direct aansluiten? Neem contact op met Dinesha Engelberts, HR-adviseur en 1e contactpersoon, 06-18200435 of met Larissa Mol, 2e contactpersoon, 06-18200437. E-mailen kan ook: hrnetwerk@ovhilversumzuidwest.nl