Wij zien dat Hilversum mooier wordt van een gedeelde en diep gewortelde betrokkenheid van inwoners en ondernemers, de Hilversummers. Samen bieden we variëteit en geven we kleur, vrolijkheid en schoonheid aan het leven en de stad waarin we wonen en werken. Samen zijn we trots op wat Hilversum al is en ook samen kunnen we Hilversum nog mooier maken.

Doelgroep

De mensen die actief zijn in een stad zijn grofweg te verdelen in drie groepen:
 Ondernemers (en andere werkenden)
 Inwoners
 Studenten

Het is belangrijk dat alle groepen elkaar weten te waarderen en dat bij de doorontwikkeling van onze stad niet alleen recht wordt gedaan aan al deze groepen maar dat inwoners en ondernemers ook steeds meer ruimte gelaten wordt om zelf initiatieven te ontplooien om Hilversum mooier te maken.

Toegevoegde waarde online Platform

Hilversummers.nl gelooft dat een Hilversummer (vanuit zowel het belang voor de stad alsook het individuele belang) van maximale toegevoegde waarde wil zijn voor het mooier maken van Hilversum.
Door vanuit een onafhankelijke positie en met inzet van hedendaagse online technologie initiatieven zichtbaar te maken en mooimakers aan elkaar te verbinden draagt Hilversummers.nl bij aan het vergroten van hun toegevoegde waarde.

Waarom een Stadsfondsbijdrage

Vanuit trots en verbinden enthousiasmeert Hilversummers.nl om als mooimaker op een positieve manier bij te dragen aan de toekomst van onze stad én tegelijkertijd de historie in ere te houden. Met een online platform biedt Hilversummers.nl aan Hilversummers de mogelijkheid om hun initiatieven zichtbaar te maken en zo draagvlak te ontwikkelen en tevens de benodigde hulp te ontvangen.