Het is niet zo dat de uitvoeringsovereenkomst was verlopen. Integendeel, het Stadsfonds Hilversum, dat eind 2024 het 10-jarig jubileum viert, heeft zijn waarde bewezen.

Er is een wijziging in de adviesraad van het Stadsfonds die noodzaakte tot een nieuwe versie van de uitvoeringsovereenkomst. Wethouder van Economische Zaken, Arno Scheepers, treedt terug om een duidelijke scheiding te handhaven. Als vertegenwoordiger van de gemeente, die al twee keer per jaar een updategesprek voert met de voorzitter en penningmeester van het Stadsfonds, vond de wethouder het transparanter om zich terug te trekken uit de zitting van de adviesraad.

Een mooie plek voor ondertekening

Op zoek naar een geschikte locatie voor het ondertekenen van de nieuwe overeenkomst, kwam Stadsfondsmanager Ingrid Geul op het idee om dit in het nieuwe paviljoen van botanische tuin Pinetum Blijdenstein te doen. Omdat het Stadsfonds een aanzienlijk bedrag heeft bijgedragen aan de financiering van het nieuwe paviljoen, was dit de perfecte locatie.

Het nieuwe paviljoen van Pinetum

Op 2 juni zal het paviljoen officieel geopend worden. Het is echter nu al voltooid en kan bezichtigd worden. Het doel is om culturele activiteiten te programmeren op dit prachtige podium. Zie ook het artikel “Paviljoen Pinetum heeft architectonische waarde