Als besturen van bedrijventerreinen, winkelcentra, kantorenparken of trekkingsgebieden zetten we ons allemaal op onze eigen manier in voor het economische en maatschappelijk klimaat van Hilversum. We hebben daarin onze eigen belangen, maar ook gedeelde belangen. Door elkaar af en toe te spreken en te weten wat er speelt kunnen we van elkaar leren en mogelijk op onderdelen onze stemmen bundelen.

Kortom: het begint met contact

Het Stadsfondsbestuur nodigde daarom maximaal 2 personen per bestuur uit voor een diner op 4 juli bij Eetcafé Gulle Graef.

Doel

Het diner wilden we gebruiken om informatie aan elkaar uit te wisselen hoe het in de gebieden van Hilversum gaat. We doen dit op het moment dat er een nieuw college is aangetreden dat op basis van een nieuw coalitieakkoord gaat besturen. Wij gingen met volgende vragen in gesprek:

  • Wat leeft/speelt er in de wijk/het (winkel)gebied?
  • Wat is het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren?
  • Wie / wat heeft de wijk/het gebied er voor nodig?
  • Hoe sluit dat aan op het coalitieakkoord 2022-2026?

Aanwezigen

Aan tafel zaten

  • Bestuurders van een winkeliers- & ondernemersvereniging of van een stichting.
  • Samenwerkingsverbanden n.a.v. een (Stadsfonds)project.
  • Stadsfondsbestuurders & Raad van Advies.

Uitkomst

Het was niet per se de bedoeling een resultaat op te leveren met dit diner. Geanimeerde gesprekken waren er in ieder geval. Er werden ervaringen als bestuurder gedeeld, de successen en ook de uitdagingen. Men vond het fijn om met gelijkgestemden aan tafel te zitten. Een reden om in het najaar hieraan een vervolg te geven.

Een korte impressie: