Onlangs organiseerde het bestuur van het Stadsfonds Hilversum een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Hilversumse winkelcentra, waarin ze hun lange termijn plannen aan elkaar konden presenteren. Woensdag 25 juli 2018 waren het de coördinatoren van een aantal jongerenprojecten die samen met Stadsfondsmanager Ingrid Geul bijeenkwamen in de Stookplaats aan de Mussenstraat.
Doel van deze bijeenkomst was een nadere kennismaking, het uitwisselen van informatie en zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken.
Deze bijeenkomst past bij een van de prioriteiten van het Stadsfonds Hilversum, de ‘Hilversum Experience’ genoemd. Het gaat daarbij om initiatieven die als doel hebben om van Hilversum een uitdagende experimenteerplek te maken voor jongeren.

Deze mensen maken Hilversum interessant voor jongeren

Benjamin Veenstra en Chudi Uzozie van Ollie, een bedrijf dat onderwijsconcepten ontwikkelt, gaven een toelichting op hun project ‘The Board Room. Het is een door Het Stadsfonds financieel ondersteund initiatief om jongeren te leren wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf en het in de praktijk ook te gaan ervaren.

Sonny Mathura van Beeld en Geluid gaf een toelichting op de zojuist succesvol afgesloten Topklas Digital Design. Het is een traject waarbij jongeren van verschillende scholen gestimuleerd worden om hun talenten op het gebied van informatietechnologie te ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van de Design Thinking methode. Dit is een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Om toegelaten te worden wordt niet in de eerste plaats gekeken naar het niveau van vooropleiding, maar of iemand de goede motivatie heeft en talent.

Aaltje Veen van het MBO College Hilversum gaf een toelichting op het door het ROC geïntroduceerde ‘Gildeleren’. Kenmerkend voor deze Brede Opleiding Niveau 2: meer dan de reguliere opleidingen is dit initiatief gericht op het krijgen van de goede praktijkervaring en bovendien wordt uitgegaan van de individuele talenten van de leerlingen, waardoor de motivatie om kennis op te doen toeneemt.
Doordat het bedrijfsleven mee gaat bepalen hoe het onderwijs er uit gaat zien in de toekomst wordt het onderwijs meer Verbonden met het bedrijfsleven.
Aankomende september begint een eerste groep van 27 leerlingen.

Marlies Eijsink van de Alberdingk Thijm Scholen legde uit hoe deze school talent stimuleert, onder meer door het organiseren van THIJMtalks, een eigen variant op de beroemde TEDtalks.

Alex van Schaik, voorzitter van GSA, legde uit op wat voor manier de kunstenaarsvereniging samen met het Grafisch Atelier jongeren warm proberen te maken voor kunst. Daarin speelt de toekenning van De Zilveren Kei een belangrijke rol. Het is een kunstenaarsprijs die wordt uitgereikt aan jong talent. De Zilveren Kei is als initiatief behoorlijk vernieuwd, zodat het voor jongeren een grotere uitdaging is om mee te doen.

Dit smaakt naar meer

Al deze initiatieven hebben iets gemeenschappelijk: ze leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Hilversum als experimenteerplek voor jongeren en hebben daarom de steun van het Stadsfonds. Bovendien stellen ze de talenten van jongeren centraal. Het gaat meer om de vraag ‘wat kun je’ dan de vraag of jongeren binnen bestaande patronen passen.

Stadsfondsmanager Ingrid Geul is blij met het resultaat. “Zeer inspirerend. En waar ik ook op hoopte is dat diverse coördinatoren al ideeën hebben hoe ze projecten op elkaar kunnen laten aansluiten. Dit smaakt naar meer”.
Er volgen nog meer bijeenkomsten van het Stadsfonds met de bedoeling om de creativiteit in de stad aan te jagen.

Meer weten?

Ga voor meer informatie over deze projecten over het Stadsfonds Hilversum naar op onze projectenpagina, of neem contact op met Ingrid Geul de Stadsfondsmanager.

Van links naar rechts:: Alex van Schaik, vz GSA; Marlies Eijsink, Alberdingk Thijm Scholen; Aaltje Veen, MBO College; Ingrid Geul, Stadsfonds; Chudi Uzozie en Benjamin Veenstra van Ollie; Sonny Mathura, Beeld en Geluid