Continuering Stadsfonds

Het Stadsfonds bestaat 5 jaar en overeenkomstig de afspraken zal de gemeente binnenkort beslissen of het Stadsfonds wordt gecontinueerd. Met het oog daarop zal door het bestuur van het Stadsfonds een conceptevaluatie worden gepresenteerd.

De evaluatie bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Hilversumse ondernemers is gevraagd een enquêteformulier in te vullen.
  • Daarnaast zijn er zelfevaluaties gehouden door het Bestuur en de Raad van Advies.
  • Naar aanleiding van de enquête heeft het bestuur uit een aantal trekkingsgebieden notities ontvangen met opmerkingen en wensen en mondelinge feedback. Al deze informatie zal in het evaluatieverslag worden verwerkt.

Presentatie evaluatie

Op 18 september 2019 presenteren we het concept-evaluatierapport aan alle organisaties die OZB-betaler zijn.
De feedback op de evaluatie zal worden verwerkt in de plannen voor de komende tijd, gesteld dat het Stadsfonds door de gemeente zal worden gecontinueerd.

Locatie: Bos Elektro, Loosdrechtseweg 206, Hilversum