24 uurs ontwerp marathonsessie
Gemeente Hilversum is bezig met het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de Spoorzone Hilversum. Dat proces is prachtig te verrijken met een ontwerpatelier, een 24 uurs marathonsessie waarbij ontwerpteams worden uitgedaagd op een onconventionele manier naar het gebied te kijken. Twee studententeams van de TU Delft en Eindhoven buigen zich 24 uur lang non-stop over het gebied rondom het spoor.

Jury
Aan het eind van deze sessie beoordeelt een jury de ontwerpen . Een initiatiefgroep van betrokken Hilversummers uit bedrijfsleven, politiek en architectuur/stedebouw, wil met het resultaat ervan verder. Zij zullen de studententeams uitdagen met de vervolgopdracht ‘en wat is er nodig om dit te realiseren?’’

Bijdrage Stadsfonds
Dit project past heel goed bij de doelstellingen van het Stadsfonds: verbetering uitstraling van de wijk, stad door innovatieve ideeën en creatieve ontwerpen aan te bieden aan de Gemeente voor de visievorming van het gebied Spoorzone Hilversum.

Stadsgesprek zondag 18 maart
Van 14.00-16.30 uur in Santbergen organiseert Het Dudok Architectuur Centrum een stadsgesprek. Eerst presenteren de twee studententeams hun ontwerpen. Vervolgens worden Hilversumse politieke partijen en specialisten uitgedaagd in gesprek te gaan met alle aanwezigen en zich  uit te spreken over de ruimtelijke ambities voor de stad. Niet alleen rondom de Spoorzone maar voor heel Hilversum. Welke ruimtelijke ingrepen komen op de politieke agenda? Welke prioriteiten stellen de partijen en waarom?
Meer info over dit stadsgesprek van 18 maart