Verslaggever Henk Runhaar van de Gooi- en Eemlander meldt deze ochtend dat er ruzie is tussen Wouter de Wild, de initiatiefnemer van het monument ter nagedachtenis van de MH17 slachtoffers en Het Stadsfonds Hilversum. Het Stadsfonds zou volgens De Wild niet bereid zijn een subsidie te verlenen voor de totstandkoming van dit monument.

Versterking economie en samenwerking stimuleren

Het Stadsfonds Hilversum is opgericht om het economische klimaat van Hilversum te versterken o.a. door de samenwerking te stimuleren en verbinding tot stand te brengen tussen bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke instellingen. Het geld uit het fonds is bijeengebracht middels een percentage van de onroerend zaakbelasting die ondernemers en andere eigenaren van panden met een zakelijke of maatschappelijke bestemming betalen.

Stadsfonds niet bedoeld voor dit doel

Het initiatief van Wouter de Wild past niet binnen de criteria van het Stadsfonds. Er gelden voor dit jaar bovendien nader geformuleerde  voorwaarden, juist met de bedoeling dit geld van ondernemers zo zorgvuldig mogelijk te besteden en zodanig dat investeringen ten goede komen aan de partijen die het bijeen hebben gebracht.

Bijzondere voorwaarden

Activiteiten van het Stadsfonds zijn in eerste instantie gericht op het versterken van de locale economie en het realiseren van samenwerking, maar ze moeten ook innovatief zijn. Bovendien moet uit een aanvraag altijd blijken, dat het gaat om een samenwerking tussen meerdere partijen. M.a.w.: er moet voldoende steun zijn.

Serieus gekeken

Het initiatief van Wouter de Wild, hoe sympathiek ook, voldoet niet aan die voorwaarden. Er is dus wel degelijk –anders dan hij in de Gooi- en Eemlander vermeldt- serieus naar deze aanvraag gekeken. De heer De Wild is door het Stadsfonds over deze afweging geïnformeerd.