Wat is het stadsfonds?

Hilversumse ondernemersverenigingen en diverse soorten (maatschappelijke) organisaties hebben samen met de gemeente besloten om een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) van bedrijfspanden te storten in een fonds, het Stadsfonds Hilversum. Het gaat om een bedrag van ruim 8,5 ton euro.

Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren.

Doel van het Stadsfonds:

Een bijdrage te leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. De financiële middelen daarvoor komen uit een opslag van de Onroerend Zaakbelasting voor zakelijke panden en een bijdrage van de gemeente Hilversum.

Fondsgebieden

Voor een goede verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in “fondsgebieden”. Voor elk gebied is een budget beschikbaar. Zie voor een financieel overzicht op deze pagina. Dit zijn de gebieden: (zie ook het kaartje hieronder)

 • Arenapark
 • Centrum
 • Kerkelanden
 • Landelijk Gebied Zuid
 • Landelijk Gebied Noord (Hilversumse Meent)
 • Media Park
 • Monnikenberg
 • Noordoost
 • Noordwest Villagebied
 • Oost
 • Werklocatie Zuidwest
 • Zuid
 • Zuidoost

Daarnaast kent het Stadsfonds “Hilversum brede”-aanvragen. Hier gaat het om projecten die het belang van een bepaald gebied overstijgen en Hilversum (inter)nationaal op de kaart zetten. 

Verdere informatie: