Wat is het stadsfonds?

Hilversumse ondernemersverenigingen en diverse soorten (maatschappelijke) organisaties hebben samen met de gemeente besloten om een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) van bedrijfspanden te storten in een fonds, het Stadsfonds Hilversum. Het gaat om een bedrag van ruim 8,5 ton euro.

Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren.

Doel van het Stadsfonds:

Een bijdrage te leveren aan het economische, maatschappelijke en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. De financiële middelen daarvoor komen uit een opslag van de Onroerend Zaakbelasting voor zakelijke panden en een bijdrage van de gemeente Hilversum.

Fondsgebieden

Voor een goede verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in “fondsgebieden”. Voor elk gebied is een budget beschikbaar. Zie voor een financieel overzicht op deze pagina. Dit zijn de gebieden: (zie ook het kaartje hieronder)

 • Arenapark
 • Centrum
 • Kerkelanden
 • Landelijk Gebied Zuid
 • Landelijk Gebied Noord (Hilversumse Meent)
 • Media Park
 • Monnikenberg
 • Noordoost
 • Noordwest Villagebied
 • Oost
 • Werklocatie Zuidwest
 • Zuid
 • Zuidoost

Daarnaast kent het Stadsfonds “Hilversum brede”-aanvragen. Hier gaat het om projecten die het belang van een bepaald gebied overstijgen en Hilversum (inter)nationaal op de kaart zetten. 

Verdere informatie:

Welke projecten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage?

Alle projecten ter bevordering van het economisch klimaat en/of de aantrekkelijkheid van Hilversum komen in aanmerking voor toetsing door het Stadsfonds.  Zolang de projecten maar georganiseerd zijn door samenwerkende commerciële en/of maatschappelijke organisaties in Hilversum bekijkt Stichting Stadsfonds Hilversum of de binnengekomen aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Het Stadsfonds let bij een aanvraag op de volgende zaken:

 • Wat doet het project voor het fondsgebied / voor Hilversum?
 • Past het project binnen het fondsgebied?
 • Is het doel meetbaar?
 • Heeft het een economisch en/of een maatschappelijk effect? Zo ja, welk?
 • Is het innovatief/vernieuwend?
 • heeft het project nog onderzoek (R&D) nodig?
 • Is er een samenwerking met andere fondsgebieden?
 • Is het attractief voor heel Hilversum/Breed?

Sinds 2017 hanteert het Stadsfonds een aantal thema’s, die wij belangrijk vinden voor Hilversum. We kijken in hoeverre het project past in één van de thema’s:

 • thema media?
 • thema kunst&cultuur?
 • thema duurzaamheid? (Projecten die zorgen voor minder CO2-uitstoot)
 • thema Feelgood? (Projecten waarbij mensen fysiek en mentaal in Hilversum kunnen bijtanken.)
 • thema Hilversum Experience? (Projecten die Hilversum (voor de jeugd) uitdagend en spannend maken)

Naast thema’s hebben we ook categorieën benoemd, waardoor we beter overzicht krijgen waar een project inpast.

 • Is project een evenement? Zo ja, in welke categorie past het?
 • 1a. Detailhandel
 • 1b. Muziek
 • 1c. Cultuur&Kunst
 • 1d. Technologie
 • 1e. Sport

Of past het project in een van de volgende categorieën?

 • 2. Educatie
 • 3. Verbetering uitstraling (project, straat, wijk, stad)
 • 4. Verbetering marketing

Waar we ook naar kijken is:

 • Zijn er contracten / eenmalig/ langere termijn ?
 • in welke maand (datum) v/h jaar vindt het plaats?
 • Wat staat er op dat moment nog meer op de agenda in Hilversum?

Financieel letten we op:

 • Wat is de hoogte van aanvraagbedrag en is dat een acceptabel bedrag (t.o.v. het totaalbedrag, wat er in het fondsgebied al is uitgegeven en wat er nog beschikbaar is)?
 • Zijn er andere financiers/sponsoren?
 • Wordt het geld niet alleen aan uren, locatie en catering besteed?
 • Is er financieel ruimte in het fondsgebied?
 • Wordt er ook subsidie verstrekt door de gemeente? Zo ja, hoeveel?

Voor de langere termijn kijken we naar:

 • Wordt het project in de toekomst herhaald?
 • Vanaf wanneer kan het project financieel zelfstandig draaien?

Waar gaat het geld heen?

Stichting Stadsfonds Hilversum heeft samen met de gemeente de stad opgedeeld in dertien fondsgebieden. Vanuit de onroerendezaakbelasting (OZB) ontvangt het Stadsfonds van de gemeente jaarlijks een bedrag van ruim 8,5 ton euro. Negentig procent hiervan gaat naar de fondsgebieden. Per fondsgebied verschilt het te besteden bedrag. Van de overige tien procent gaat de helft naar activiteiten voor Hilversum-brede projecten en de andere helft  naar de organisatie van de stichting.

Neem voor meer informatie contact op met de Stadsfondsmanager.

Fondsgebieden

Voor een eerlijke verdeling heeft het Stadsfonds Hilversum samen met de gemeente de stad in veertien gebieden gesplitst, de zogenoemde fondsgebieden. Op deze kaart ziet u de verdeling van deze fondsgebieden. Ieder gebied krijgt naar verhouding een percentage van de pot met geld toebedeeld.

Fondsgerechtigde

Een fondsgerechtigde is een (bestaand) samenwerkingsverband dat namens het gebied bij Stichting Stadsfonds Hilversum een voorstel kan indienen. Bent u een Hilversumse ondernemer of een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie en heeft u een goed, vernieuwend idee? Neem contact (link) op met de Stadsfondsmanager voor meer informatie over de fondsgerechtigde in uw gebied.