Webinar Stadsfonds 13 januari 2021

Alle vertrouwen in de toekomst

Het Stadsfonds staat in de startblokken om de economie in Hilversum weer aan te zwengelen zodra de covid-crisis achter de rug is. Dat was de centrale boodschap van Maarten Pel , voorzitter van Het Stadsfonds Hilversum, tijdens het tweede webinar op woensdag 13 januari 2021.

Zijn boodschap had een positieve ondertoon. Het lijdt geen twijfel dat veel ondernemers zwaar worden getroffen door de lockdown, maar tegelijk is duidelijk dat de uitzonderlijke omstandigheden ook leiden tot veel vernieuwing. En op die vernieuwingskracht is voor de toekomst de hoop gevestigd.

Winkelgebieden zullen veranderen

Door de covid-crisis zal het straatbeeld er anders uit gaan zien, zo voorziet Het Stadsfonds. Online kopen is belangrijker geworden en die ontwikkeling zal zich doorzetten. Daardoor zal de traditionele rol van winkelgebieden veranderen. “Er gaan gaten vallen, er komt leegstand en winkelgebieden zullen kleiner gaan worden”, aldus Maarte Pel, “maar het belang van winkelen als uitstapje zal groter worden en dan moet er in die nieuwe winkelgebieden wel iets te beleven zijn”. Bijvoorbeeld in de vorm van evenementen. Het blijft voor Het Stadsfonds een belangrijke prioriteit om de organisatie daarvan mogelijk te maken.

Hilversum zat niet stil

Sommige activiteiten zijn de achterliggende maanden stil komen te liggen maar veel initiatieven hebben in aangepaste vorm ook voortgang gevonden. Voorbeelden zijn de Dutch Media Week die in digitale vorm doorging. Geen fysieke bijeenkomsten, wel veel geslaagde webinars.
De Hilversumse horeca voorzag met steun van Het Stadsfonds de stad van overdekte terrassen. Een concept dat het uitstekend deed tot de tweede lockdown roet in het eten gooide.

Deze plannen zijn in uitvoering

 • De winkeliers van De Gijsbrecht startten een gezamenlijke website en gingen aan huis bezorgen.
 • De Gijsbrecht werkt aan een experiment om de bevoorrading van de winkels te veranderen. Minder dieselbrakende busjes, meer centrale bezorgplekken van waaruit bevoorrading plaatsvindt met kleine elektrische voertuigen. Het is een van de projecten waarin Het Stadsfonds investeert.
 • Eind vorig jaar is Leon Schouten aangesteld als kwartiermaker van ‘De Frequentie’. Dat is een ambitieus plan om in Hilversum moderne sfeerverlichting te introduceren die de verschillende winkelgebieden met elkaar verbindt. Het eerste resultaat zal eind dit jaar zichtbaar zijn in het Centrum en De Gijsbrecht
 • De Van Riebeeck Galerij, het winkelcentrum, heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Die ontwikkelt plannen om dit winkelcentrum levendiger te maken. De ondernemers kunnen daarbij rekenen op steun van Het Stadsfonds.
 • Hetzelfde geldt voor de winkelcentra Seinhorst en Kerkelanden. Zij maken jaarplannen en Het Stadsfonds zorgt voor een groot deel van het geld.
 • Op het Arenapark en Lapersveld hebben de eigenaren van de daar gevestigde panden en de ondernemers die er gebruik van maken zich verenigd om dit deel van Hilversum aantrekkelijker te maken. De plannen die ze hebben ingediend worden door Het Stadsfonds gesteund.
 • Gemeente, provincie en rijk hebben geld ter beschikking gesteld voor het project Spot35. Hieruit worden deskundigen betaald die ondernemers kunnen helpen de slag te maken van fysieke winkel naar online-verkoop. Er is hiervoor veel geld beschikbaar, een reden dat Het Stadsfonds dit initiatief wel omarmt en bij ondernemers onder de aandacht brengt maar (nog) niet financieel steunt.

Belang van zelforganisatie

In zijn toelichting op het beleid voor 2021 onderstreepte Maarten Pel nog eens het belang van zelforganisatie. Er wordt naar gestreefd dat in alle trekkingsgebieden, organisaties van (maatschappelijke en culturele) ondernemers ontstaan die het heft in eigen handen nemen. “Werk samen, kom met goede ideeën en dien ze in bij Het Stadsfonds”, zo luidde de oproep van Maarten Pel. Voldoen ze aan de doelen die Het Stadsfonds voor 2021 heeft geformuleerd dan kan binnen enkele dagen het geld worden toegekend. Geen bureaucratische processen, snelle besluitvorming: daarop laat Het Stadsfonds zich ook in 2021 voorstaan.

Dit zijn de voorwaarden

 • Plannen in een trekkingsgebied moeten op draagvlak kunnen rekenen. Draagvlak ontstaat door samen te werken.
 • Projecten maken een grotere kans op steun als ze onderdeel zijn van een strategie. Voorbeeld zijn de verschillende winkelcentra. Ze hebben hun doelen voor de komende jaren gezamenlijk vastgesteld en komen op grond daarvan in aanmerking voor financiële steun,
 • Er zijn door Het Stadsfonds ook bijzondere prioriteiten benoemd: activiteiten die bijdragen aan het imago van Hilversum als mediastad, projecten die bijdragen aan duurzaamheid, evenals feel good, dus initiatieven die inspelen op Hilversum als omgeving waar het goed toeven is.

Snelle besluitvorming

“Het Stadsfonds wil als organisatie klein blijven, de stad moet groot worden”, benadrukt Maarten Pel. “We zijn geen bureaucratie. Als je met goede plannen komt hebben we binnen drie dagen een besluit genomen”.

Nog altijd bestaat het misverstand dat Het Stadsfonds subsidie verstrekt en onderdeel is van de gemeente. Dit is niet juist: Het Stadsfonds is een zelfstandige en onafhankelijke stichting, opgericht op initiatief van en door ondernemers.
Het geld in Het Stadsfonds is afkomstig uit een opslag op de onroerend goed belasting voor zakelijke panden en wordt geïnd door de gemeente. Het is dus geld van de ondernemers zelf dat via Het Stadsfonds wordt teruggeploegd.

Slechts een klein deel van het jaarlijks te investeren bedrag – ongeveer 100.000 euro – bestaat uit gemeentelijke subsidie, toegekend speciaal voor Hilversum-brede activiteiten die bijdragen aan het landelijke imago van Hilversum als mediastad.

1 Miljoen beschikbaar

“Er ligt geld op de plank – dit jaar 1 miljoen – en het is van de ondernemers, maar niet alle gebieden weten dat. Als het geld in drie jaar in een trekkingsgebied niet wordt opgemaakt gaat het naar de algemene pot. Dat is dan jammer, want ondernemers hadden het in hun eigen gebied kunnen investeren. Ze moeten zich daar bewust van zijn”, aldus Maarten Pel tijdens het webinar.

Hij wees er op dat initiatiefnemers niet per se afgeronde plannen hoeven in te dienen . “Je kunt ook met een idee naar stadsfondsmanager Ingrid Geul stappen. Ze kan je helpen bij het leggen van contacten en het vinden van de goede mensen”.

Het netwerk van Het Stadsfonds is niet beperkt tot ondernemers, maar strekt zich ook uit tot de zorg, scholen en culturele instellingen. Het Stadsfonds stimuleert samenwerking tussen deze sectoren.

Webinar Stadsfonds gemist? De hele uitzending is terug te zien!

Naast de voorzitter van Het Stadsfonds kwamen ook andere gasten aan tafel bij presentator Frank du Mosch:

 • Leon Schouten, kwartiermaker voor het sfeer-/straatverlichtingsproject ‘De Frequentie‘.  Hij geeft een update van hoe dit ambitieuze project de komende jaren Hilversum-breed uitgevoerd kan worden.
 • Amin Usman van Boekhandel Voorhoeve dat in 2021 verhuist naar het voormalige C&A-pand.
 • Allard Bentvelsen, mede initiatiefnemer en oprichter van het platform Hilversummers.nl