De vereniging van eigenaren (VOC) en de vereniging van gebruikers (OVAEL) van bedrijfspanden op het Arenapark en Laapersveld gaan de veiligheid van dit gebied vergroten door camera’s te plaatsen. Ze doen dit in navolging van bedrijventerrein Zuidwest waar camera’s hebben geleid tot een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van het gebied, zoals het terugdringen van de criminaliteit.

Stadsfondsbijdrage

Voor het uitvoeren de 1e fase van het plan heeft het Stadsfonds 101.000,- euro ter beschikking gesteld. Het is geen subsidie. Het geld is afkomstig van de ondernemers zelf en wordt bijeengebracht door een opslag op de onroerend zaak belasting, geïnd door de gemeente en door het Stadsfonds toegekend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat een project moet passen in een jaarplanning die erop gericht is een gebied in Hilversum aantrekkelijker te maken.

Rol Stadsfonds Hilversum

Tussen de gebruikersvereniging en de pandeigenaren en de gemeenteraad loopt nog een discussie over de vraag of voor het plaatsen van de camera’s toestemming nodig is door de gemeenteraad.
Het Stadsfonds staat buiten die discussie. De Stadsfondsbijdrage is toegekend omdat de investering leidt tot een verbetering van het vestigingsklimaat.