Stadsfondsmanager Ingrid Geul en bestuurslid (communicatie) Ton Verlind waren maandagavond 13 januari 2019 aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van de ondernemers van winkelcentrum Seinhorst. Tijdens deze bijeenkomst werd het jaarplan van Seinhorst gepresenteerd, dat dit jaar 20 jaar bestaat. Dat is een feit dat in de loop van het jaar met verschillende activiteiten wordt gevierd.

Seinhorst is succesvol

Het gaat goed met Seinhorst. Er is geen leegstand, de onderlinge samenwerking wint aan betekenis en het lukt de winkeliers die aangesloten zijn bij de ondernemersvereniging om aan het winkelcentrum meer en meer betekenis te geven als verbindend element in de wijk.

Gooische Pas

Tijdens deze bijeenkomst werden de ondernemers door Deborah den Dulk warm gemaakt voor de Gooische Pas, een nieuw spaarsysteem dat klanten van winkels in ’t Gooi in de gelegenheid stelt om te sparen, niet alleen privé maar ook voor een goed doel. De Gooische Pas is bedoeld om ervoor te zorgen dat een groter deel van consumentenbestedingen die nu wegvloeien naar de omgeving binnen ’t Gooi te houden.

Seinhorst wil voortrekkersrol bij introductie lichtplan

Op de bijeenkomst werd ook gesproken over het nieuwe lichtplan dat voor Hilversum in voorbereiding is. Het is een bijzonder ontwerp dat de betekenis van radiofrequenties uitbeeldt en de komende jaren in een groot deel van Hilversum de traditionele (kerst)verlichting zal vervangen. De ondernemers van Seinhorst gaven aan bij de realisering van dat plan een voortrekkersrol te willen vervullen, mede naar aanleiding van het naderende jubileum.

Buurtcoördinator

Op de netwerkbijeenkomst konden de ondernemers over hun relatie met de gemeente ook van gedachte wisselen met wijkcoördinator Martijn van Ligten. Hij is de liaison tussen de wijk oost en de gemeente Hilversum. Zo heeft elke buurt zijn eigen buurtcoördinator die de verbinding vormt met de gemeente.

Voor meer informatie over: