De Puremarkt vindt plaats op zondag 7 juni en 6 september 2015.

Winkelgebied De Gijsbrecht wil zich blijven profileren als kwalitatief hoogwaardig en duurzaam winkelgebied.
Het winkelgebied heeft een goede mix aan zelfstandige ondernemers met een uniek en onderscheidend vermogen én grootwinkelbedrijf. Het winkelgebied is er voor de dagelijkse boodschappen én voor winkelen/shoppen en verblijven.

Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht werkt aan een visie voor de korte-, middellange en lange termijn om daarmee haar unieke positie te bestendigen en toekomstgericht te houden. De Stichting heeft winkelstraatmanager Nel de Jager bereid gevonden de analyse te doen, de inventarisatie van doelen en maatregelen en het opstellen van de meerjarenvisie + werkplan.

Het doel van dit project is om de aantrekkingskracht van de Gijsbrecht vergroten, binnen en buiten Hilversum, de verblijfsfunctie te verbeteren en de verblijfsduur van bezoekers te verlengen.

Het doel is geslaagd als er eind 2016 een duidelijke concept-visie met handreikingen voor de periode 2017-2020 ligt. Dit project is van belang voor de leefbaarheid in regio Zuid en het economische klimaat van Hilversum.