Ga altijd eerst na of je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Stadsfonds. In de voorwaarden lees je waaraan je moet voldoen en bij FAQ worden andere vragen beantwoord.

Zoals: Welk bedrag mag ik aanvragen?

Ga bij jezelf de volgende vragen na:

 • Welk bedrag heb ik nodig voor het initiatief?
 • Welke andere geldbronnen zijn er?
 • Waarom heb ik geld nodig uit fonds?
 • Is het gewenste bedrag eenmalig?

Stichting Stadsfonds Hilversum toetst het geldbedrag met de volgende criterium:

 • Is het een innovatie, die bijdraagt aan een beter Hilversum in de zin van economische vooruitgang of leefbaarheid?
 • Is het een concreet project, inclusief een resultaatverplichting?
 • Is het doel meetbaar/maatschappelijk effect?
 • Zijn het niet alleen personele kosten of zijn die naar rato en redelijkheid over het project of diverse projecten verdeeld?
 • Is het naar verhouding en past het binnen mogelijkheden van het fondsgebied?
 • Heeft het project te maken met het thema ‘media’ / ‘cultuur’ / ‘duurzaamheid’?
 • Welk percentage van het totaalbedrag is het Stadsfondsaanvraagbedrag?
 • Zijn er andere financiers/sponsoren?