Sophie en Kim gaan als bestuurslid, Michelle komt

Sophie Krijnen en Kim van Kampen stoppen met hun werk voor Het Stadsfonds Hilversum per 31 maart 2020. Ze maakten sinds de start in 2015 deel uit van het dagelijkse bestuur van de Stichting. Sophie op persoonlijke titel als ondernemer (Etos) en Kim als vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging BV Hilversum.

Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Het Stadsfonds. Ze stoppen hun bestuurswerk op het moment dat de gemeente de samenwerking voor onbepaalde tijd heeft verlengd na een positieve evaluatie over de eerste periode. Zowel Sophie als Kim hebben een stimulerende rol gespeeld in het streven om in Hilversum de organisatiegraad van de verschillende ondernemersgebieden te versterken. Sophie heeft aangegeven meer tijd te willen vrijmaken voor haar eigen ondernemersactiviteiten.

Veel bereikt

Sophie Krijnen

Op de vraag wat in haar visie het belangrijkste is dat de afgelopen periode van 5 jaar is bereikt, zegt ze: ‘Het mooie van Het Stadsfonds is dat het teamwerk is’. Er zijn behoorlijke stappen gezet, vindt ze. ‘Er is structuur gebracht in het verdelen van de gelden van bepaalde gebieden door een of meerdere aanspreekpunten te hebben in dat gebied’. Steeds meer gebieden maken jaarplannen, waardoor voor een jaar geld toegewezen kan worden. ‘Het zal fijn zijn als dit in de toekomst nog bij meerdere gebieden gerealiseerd kan worden”.

In het oog lopende projecten waaraan Het Stadsfonds heeft bijgedragen zijn de Zilveren Camera, de Top 2000-activiteiten, Dutch Media Week en het feit dat er een eenduidig beeld is ontwikkeld met betrekking tot de kerstverlichting in Hilversum. De eerste resultaten daarvan worden eind dit jaar zichtbaar. ‘Binnen 5 jaar zie ik Hilversum als voorbeeld dorp met het mooiste lichtplan van heel het Gooi en omstreken’, aldus Sophie.

Bouwer

Kim van Kampen

Kim van Kampen ziet het afsluiten van de pioniersfase van Het Stadsfonds als een goed moment om zich te richten op nieuwe activiteiten. ‘Ik ben een bouwer’, zegt hij. ‘Als iets eenmaal loopt draag ik het graag over ‘. Binnen het bestuur vervulde hij de functie van penningmeester. Wat ziet hij als de belangrijkste resultaten van de afgelopen 5 jaar? ‘Dat Het Stadsfonds volwassen is geworden in structuur en organisatie en ook dat Het Stadsfonds in Hilversum echt is gaan leven’.

 

Opvolger(s)

Michelle Wigmans

Sophie Krijnen wordt opgevolgd door Michelle Wigmans van Kussoo & Wonen Bij Mi. Kussoo is een groothandel in sierkussens. Kussoo & Wonen Bij Mi adviseert retailbedrijven op het gebied van internationale handel en productontwikkeling. Over haar bestuursfunctie zegt ze: ‘Met mijn creatieve geest kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het bestuur en zo kan ik Hilversum nog beter leren kennen’.

 

Henk Broeders

Voor de functie van penningmeester wordt Kim van Kampen opgevolgd door Henk Broeders, die al zitting heeft in het Stadsfondsbestuur sinds eind 2018. De BV Hilversum heeft laten weten geen nieuwe vertegenwoordiger namens deze organisatie te zullen voorstellen, hiervoor wordt nog een oplossing gezocht.