Natuurlandgoed Zonnestraal wordt het Okinawa van Hilversum – een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

In het gebied Landelijk Gebied Zuid zijn ondernemers en maatschappelijke organisaties opgestaan om de omgeving mooier te maken en het vestigingsklimaat economisch aantrekkelijker. Een specifieke doelgroep wordt in dit gebied verwacht: uit de zorg en met name die investeert in vernieuwende mentale en fysieke gezondheidsconcepten.

Creëren van een netwerkorganisatie

De 1e fase van dit project is gericht op het enthousiasmeren van nieuwe ondernemers en het onderzoeken van een organisatievorm die tegemoet komt aan de behoefte richting experiment, samenwerking en eigenaarschap op en rond het terrein van Zonnestraal. Een netwerkorganisatie van kleine en grotere initiatiefnemers dus.
De volgende organisaties zijn al aangesloten: Hilverzorg, Autisme Centrum In Contact (ACIC), Lifeguard, Saluto Genese, Land-in-Zicht, Buitenplaats De Hoorneboeg, Bosjes Festival, DAC, Vliegveld Hilversum en Het Goois Natuurreservaat.

Oproep

De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar ondernemers en maatschappelijke organisaties die mee willen doen om de metamorfose van dit wereldberoemde icoon tot een succes te maken.
Reyer van der Heyde, mede-eigenaar van het natuurlandgoed Zonnestraat vertelt:  “wij willen betrokken ondernemers uit Hilversum en daarbuiten laten ervaren hoe het Blue Zone concept ons landgoed weer tot leven wekt. Een aantal van onze partners op het natuurlandgoed is hier al mee bezig en wil dat zichtbaarder maken, het delen van inzichten om andere ondernemers te inspireren wat kan leiden tot meer samenwerking en impact. De lat ligt hoog. Zonnestraal moet weer bij de top in het denken en doen over de toekomst van gezondheidszorg behoren.”
Interesse? Meld je bij Reyer van der Heyde (r.vanderheyde@obidos.nl)

Waarom een bijdrage van het Stadsfonds?

Het Stadsfondsbestuur is positief over dit project omdat het past bij de doelstellingen van het Stadsfonds. Het is een sterk en goed doordacht concept, wat leidt tot meer ondernemerszin. Er is een strenge selectie op kwaliteit. Het Stadsfonds vindt het erg de moeite waard om financieel bij te dragen. Op 6 juli 2021 reikte Stadsfondsmanager Ingrid Geul de Stadsfonds-waardecheque uit aan Reyer van der Heyde en de andere initiatiefnemers bij het Engelse landhuis ‘De Pampahoeve’.

Verder kennismaken en actief gaan meedoen

Zonnestraal BV is de gastheer en deelt de conceptuele ontwikkeling rond het Blue Zone Concept: sense of place, sense of nature en sense of health. Zij zorgt verder voor de praktische organisatie en stelt het landgoed gratis ter beschikking. Alle partners doen belangeloos mee. Zij zien de bijdrage van het Stadsfonds als eerste stap om een structureel samenwerkingsverband tussen de huidige en nieuwe ondernemers op te bouwen.

Vanaf augustus 2021 wordt de brede en gedifferentieerde doelgroep gemobiliseerd en geënthousiasmeerd om actief mee te doen via drie verschillende manieren (Digital Experience, Hiking Experience en Business Experience). Meer informatie hierover volgt zodra het programma klaar is.