Wilt u weten wat er gaande is in Hilversum en inzien wat de samenhang is van alle ontwikkelingen?

Dan raden wij u aan om de tentoonstelling “Goede voornemens” te bezoeken bij Dudok Architectuur Centrum.  Deze tentoonstelling – open vanaf 6 februari t/m 12 mei 2019 – toont alle plannen die op dit moment voor het gebied tussen Mediapark en Sportpark in ontwikkeling zijn, binnen de context van de ontwikkeling van Hilversum als Mediastad. De verzameling biedt aan iedereen die betrokken is bij Hilversum de gelegenheid om alle plannen in hun samenhang te zien.

Oproep aan ondernemers/organisaties in Hilversum

Zorg dat u invloed heeft op wat er gebeurt in het gebied waar uw organisatie gevestigd is. NU is het MOMENT. In diverse gebieden van Hilversum zijn er nieuwe ontwikkelingen. Blijf in gesprek en wees alert.  Met alle nieuwe (achtergrond)informatie maakt u uw eigen plannen en stem die af in uw gebied met andere commerciële en/of maatschappelijke organisaties waardoor samenhang ontstaat.
Dien uw plan in bij Het Stadsfonds Hilversum en doe een aanvraag voor financiële ondersteuning. Het Stadsfonds Hilversum draagt bij aan een krachtig imago van Hilversum als ‘stad’, die het waard is om “trots op te zijn”. Om dat te bereiken zetten we het geld van het Stadsfonds in om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten: de focus ligt op het unieke karakter van Hilversum, waarbij we streven naar een inspirerend werk- en woonklimaat en inzetten op diversiteit.

Twee gebieden uitgelicht:

Arenapark:

Wilt u meedenken over het Arenapark? De 1ste bijeenkomst was woensdag 16 januari 2019. Wilt u op de hoogte blijven van dit project, of wilt u reageren op de Nota van Uitgangspunten of vervolgbijeenkomsten bijwonen? U kunt zich aanmelden via arenapark@hilversum.nl of bellen met de gemeentelijke projectleider Marieke Koopmans (035) 629 22 58. Lees hier meer over de plannen van het Arenapark. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief  ‘Arenapark‘.

Spoorzone postcode 1221

In 2018 zijn twee gebiedstafels georganiseerd waarbij bedrijven, bewoners en de gemeente bijeenkwamen om met elkaar te praten en plannen te vormen over de toekomst van de Spoorzone. Op maandagavond 11 februari 2019 presenteren gemeente en UUM vanaf 19.30 uur de concept Gebiedsagenda Spoorzone postcode 1221 in het Raadhuis. Deze avond wordt benut om aan te scherpen, te komen tot een gedragen uitvoeringsprogramma met inzicht in prioriteiten en voor afspraken over samenwerking in de komende jaren. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Komt u ook?

Welke projecten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van Het Stadsfonds?

Alle projecten ter bevordering van het economisch klimaat en/of de aantrekkelijkheid van Hilversum komen in aanmerking voor toetsing door het Stadsfonds.  Zolang de projecten maar georganiseerd zijn door samenwerkende commerciële en/of maatschappelijke organisaties in Hilversum bekijkt Stichting Stadsfonds Hilversum of de binnengekomen aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Het Stadsfonds let bij een aanvraag het volgende:

 • Past het project binnen het fondsgebied?
 • Is het doel meetbaar
 • Heeft het een maatschappelijk effect?
 • Is het innovatief/vernieuwend?
 • heeft het project nog onderzoek (R&D) nodig?
 • Is er een samenwerking met andere fondsgebieden?
 • Is het attractief voor heel Hilversum/Breed-> door naar adviesraad

Sinds 2017 hanteert het Stadsfonds een aantal thema’s, die wij belangrijk vinden voor Hilversum. We kijken in hoeverre het project past in één van de thema’s:

 • thema media?
 • thema kunst&cultuur?
 • thema duurzaamheid? (Projecten die zorgen voor minder CO2-uitstoot)
 • thema Feelgood? (Projecten waarbij mensen fysiek en mentaal in Hilversum kunnen bijtanken.)
 • thema Hilversum Experience? (Projecten die Hilversum (voor de jeugd) uitdagend en spannend maken)

Naast thema’s hebben we ook categorieën benoemd, waardoor we beter overzicht krijgen waar een project inpast.

 • Is project een evenement? Zo ja, in welke categorie past het?
 • 1a. Detailhandel
 • 1b. Muziek
 • 1c. Cultuur&Kunst
 • 1d. Technologie
 • 1e. Sport

Of past het project in een van de volgende categorieën?

 • 2. Educatie
 • 3. Verbetering uitstraling (project, straat, wijk, stad)
 • 4. Verbetering marketing

Waar we ook naar kijken is:

 • Zijn er contracten / eenmalig/ langere termijn ?
 • in welke maand (datum) v/h jaar vindt het plaats?
 • Wat staat er op dat moment nog meer op de agenda in Hilversum?

Financieel letten we op:

 • Wat is de hoogte van aanvraagbedrag en is dat een acceptabel bedrag (t.o.v. het totaalbedrag, wat er in het fondsgebied al is uitgegeven en wat er nog beschikbaar is)?
 • Zijn er andere financiers/sponsoren?
 • Wordt het geld niet alleen aan uren, locatie en catering besteed?
 • Is er financieel ruimte in het fondsgebied?
 • Wordt er ook subsidie verstrekt door de gemeente? Zo ja, hoeveel?

Voor de langere termijn kijken we naar:

 • Wordt het project in de toekomst herhaald?
 • Vanaf wanneer kan het project financieel zelfstandig draaien?

Waar gaat het geld heen?

Stichting Stadsfonds Hilversum heeft samen met de gemeente de stad opgedeeld in vijftien fondsgebieden. Vanuit de onroerendezaakbelasting (OZB) ontvangt het Stadsfonds van de gemeente jaarlijks een bedrag van ongeveer 8,5 ton euro. Negentig procent hiervan gaat naar de fondsgebieden. Per fondsgebied verschilt het te besteden bedrag. Van de overige tien procent gaat de helft naar activiteiten voor Hilversum-brede projecten en de andere helft  naar de organisatie van de stichting.

Neem voor meer informatie contact op met de Stadsfondsmanager.