Door de bijdrage van het Stadsfonds lukte het om in 2016 een aantal kleine, bijzondere evenementen op landgoed De Hoorneboeg te organiseren, zodat inwoners van Hilversum en andere bezoekers uit de regio kennis konden maken met De Hoorneboeg.
In augustus organiseerden we bijvoorbeeld de Philosophers Walk, een wandeling in kleine groepen langs vier ‘pilaarheiligen’ die steeds weer in een verrassende vorm hun licht wierpen op de symbiose tussen natuur, cultuur en spiritualiteit.
Het thema van de Nationale Open Monumentendag die in september plaatsvond, Iconen en symbolen, sloot naadloos aan op de nieuwe doelstellingen van De Hoorneboeg. We nodigden bezoekers uit zich door drie ontwerpers te laten inspireren over een nieuwe bestemming van de heuvel die wij in onze plannen ‘Spiritual Hill’ noemen. Het bracht interessante gesprekken op gang en leidde tot waardevolle feedback.
Eind oktober organiseerden we samen met de naschoolse opvang voor een groep kinderen de educatieve en smaakvolle middag ‘Eten uit het bos’. Samen met vrijwilligers van de moestuin zochten de kinderen naar eetbare planten, bloemen, noten en wortels waar ze uiteindelijk samen een (echt eetbare) heksensoep van brouwden. Aan het einde, terwijl ze marshmellows boven een vuurtje roosterden, wilden de kinderen weten wanneer zij weer langs kunnen komen!
De evenementen die we hebben georganiseerd zijn niet heel gangbaar. De bijdrage van het Stadsfonds maakte het mogelijk om op dit vlak te experimenteren: wat werkt, wat slaat aan? Deze aanloop is cruciaal om in 2018/2019 een bijzonder programma te kunnen aanbieden in deze regio.

De Stadsfondsmanager speelt hierin een belangrijke rol. Ze is motiverend, enthousiasmerend en verbindt partijen. Menige ontmoeting en samenwerking is door haar bemiddelende rol tot stand gekomen. Door deze ontmoetingen en samenwerking met partijen uit Hilversum worden we vaak verrast met wat deze stad allemaal te bieden heeft. Door het bundelen van krachten ontstaan mooie, nieuwe evenementen en activiteiten. Ook liggen er nog veel kansen, zeker op een bijzondere plek als De Hoorneboeg. Inmiddels volgen 300 vrienden onze activiteiten. Een groep die groeiend is en daarmee het landgoed een nieuwe toekomst en grotere betrokken achterban geeft.

De belangstelling onder Hilversummers voor de evenementen en ook de gesprekken die naar aanleiding daarvan op gang kwamen, versterkte ons vertrouwen in de richting die we in willen slaan bij de herontwikkeling en werkte daardoor als aanjager voor ons project Culturele Buitenplaats 2018/2019. Het besef dat het gebied een bijzondere kwaliteit heeft, werd hierdoor bevestigd en motiveerde ons extra om juist op zoek te gaan naar partners die dit ook zo ervaren.
Inmiddels hebben we een aantal initiatiefnemers gevonden die hier heel goed bij lijken te passen. Het komende jaar werken zij aan de realisatie van hun voorstel op De Hoorneboeg en tegelijkertijd wil deze groep blijven experimenteren met de organisatie van kleinschalige, bijzondere evenementen in nieuwe samenwerkingsverbanden.

We verwachten hier zeer binnenkort meer over te kunnen vertellen!

Wouter Groote, Stichting De Hoorneboeg