Ondernemers blij met Stadsfonds

Hilversumse ondernemers hebben het 2,5 jaar geleden opgerichte Stadsfonds in de armen gesloten en willen dat het fonds een nog actievere rol gaat spelen in het aanzwengelen van economische creativiteit in de mediastad. Dat blijkt uit een evaluatie van het Stadsfonds over de afgelopen tweeëneenhalf jaar.

Onderzoek
Voor die evaluatie voerde onderzoekster Mirjam Wübbels van Kernkracht Projecten in samenwerking met het bureau Concentus gesprekken met ondernemers die al wel samenwerken met het Stadsfonds en ondernemers die het Stadsfonds nog niet gevonden hebben. Bovendien werden gesprekken gevoerd met representanten uit de culturele wereld, de middenstand, het onderwijs, sport en cultuur, gemeentelijk bestuur en consumenten.

Waren er bij de start van het Stadsfonds soms nog kritische geluiden over noodzaak en nut, bij veel in Hilversum gevestigde ondernemers groeit in het algemeen de overtuiging dat het fonds een belangrijke rol kan spelen in het stimuleren van economische innovatie en het verbinden van organisaties binnen de stad.

Wat kan beter?
Er worden in de evaluatie ook verbeterpunten genoemd. Het Stadsfonds moet werken aan een grotere naamsbekendheid, nog duidelijkere informatie geven over criteria, waaraan voldaan moet worden en zonodig zelf initiatief nemen in die delen van Hilversum waar ondernemers de weg naar het fonds nog niet hebben gevonden.

Verder vragen de deelnemers aan het onderzoek om nog eens kritisch te kijken naar de thema’s waaraan nu prioriteit wordt gegeven. Het Stadsfonds investeert in initiatieven die inhoud geven aan het begrip “mediastad”, stimuleert de ontwikkeling van duurzaamheidsprojecten, culturele activiteiten en projecten die aansluiten bij de “feel good”-trend. Daarnaast draagt het Stadsfonds bij aan activiteiten die in het centrum worden ontwikkeld in het kader van City Marketing.

Jongeren
Financiële steun gaat ook naar projecten die Hilversum aantrekkelijk maken als stad met veel kansen voor de ontwikkeling van jong creatief talent. Projecten op dat gebied zijn de DJ-experience, Coderdojo Hilversum, Topklas Digital Design, Tiny Houses op het Mediapark en Crowded House.
Het is de ambitie van het Stadsfonds om van Hilversum voor jongeren “de leukste experimenteerstad van Nederland” te maken, omdat talentontwikkeling gezien wordt als belangrijke creatieve en economische impuls.

Lees ook de meer gedetailleerde informatie over het onderzoek: Resultaten onderzoek tussentijdse evaluatie Stadsfonds Hilversum 2017