Zoals we eerder al meldden zal het Stadsfonds Hilversum de komende maanden prioriteit geven aan initiatieven om de negatieve effecten van de Corona-crisis zoveel mogelijk te bestrijden. De Gemeente Hilversum gaat daarbij helpen door voor 2020 de inkomsten van Het Stadsfonds te garanderen.

Voorschot

Het leeuwendeel van die inkomsten bestaat uit een opslag op de Onroerend Zaakbelasting van niet-woningen, dus panden met een zakelijke bestemming. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente ontvangt Stadsfonds Hilversum een voorschot op de verwachte inkomsten en vindt aan het eind van het jaar een verrekening plaats met de werkelijk ontvangen inkomsten. Door de Corona-crisis zijn die inkomsten onzeker geworden.

Gemeente staat garant

Het gemeentebestuur heeft Het Stadsfonds het volgende laten weten:
‘Het Stadsfonds is met een jaarlijks budget van circa 950.000 euro een essentiële speler in het financieel mede mogelijk maken van initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk en economisch klimaat in Hilversum. Dat geldt in de komende maanden en jaren des te meer. De gemeente staat dan ook garant voor het budget van het Stadsfonds in 2020’.

Criteria stadsfondsaanvraag

Eerder heeft het bestuur van het Stadsfonds op de website laten weten dat ideeën en initiatieven die moeten bijdragen aan het beperken van de schade met voorrang zullen worden behandeld. Zie: hulde-voor-wie-de-samenleving-nu-draaiende-houden
Daarbij zullen de gebruikelijke criteria zoveel mogelijk worden gevolgd, maar gezien de bijzondere omstandigheden kan daarvan ook worden afgeweken.

Zie voor meer informatie ook: de website van de gemeente Hilversum