Eerder al succesvolle Stadsfondsbijeenkomsten

Het Stadsfonds is er om te helpen het ondernemersklimaat en vestigingsklimaat te verbeteren. Dat doet het Stadsfonds door financieel bij te dragen aan activiteiten, evenementen en de realisatie van jaarplannen.
Dat doen we ook door ondernemers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Onlangs hebben wij een bijeenkomst gehad met (de besturen van) alle winkelcentra in Hilversum en ook met coördinatoren van jongerenprojecten.

De vertegenwoordigers van bedrijventerreinen

Voor de bijeenkomst op 16 oktober 2018 waren de vertegenwoordigers van bedrijventerreinen uitgenodigd.

  • Mediapark (vertegenwoordigd door Mediapark Beheer)
  • Arenapark (vertegenwoordigd door Vastgoed Owners Collectief (VOC)
  • Havenkwartier & Kerkelanden (vertegenwoordigd door Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest)
  • Werf 35 / Spoorzone (vertegenwoordigd door de Stookplaats)

Presentatie jaarplannen

Door aan het Stadsfondsbestuur te presenteren wat de jaarplannen zijn voor het betreffende bedrijventerrein kunnen we gaan toewerken naar meerjarige afspraken die een ambitieuze en samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein ondersteunen.

Daartoe willen we inzicht hebben in de ambities en speerpunten, het programma van activiteiten en acties. Op deze manier zien wij de samenhang en kunnen we gemakkelijker en met minder afstemming en administratie komen tot toekenning van een stadsfondsbijdrage.

Veel herkenning

Onderling werd veel informatie uitgewisseld. De bijeenkomst was relevant voor iedereen: de bedrijventerreinen hebben veel overlap en parallellen. Zichtbaarheid en opknappen van de bedrijventerreinen staan in alle jaarplannen. Bereikbaarheid en parkeren worden als knelpunten gezien. Nadenken over een toekomstgerichte en duurzame oplossing is nuttig!