SCENECS is een jaarlijks terugkerend internationaal filmfestival met vertoning van unieke films en documentaires van debutant makers met diverse, interactieve en educatieve onderdelen voor een breed publiek. Dit jaar wordt SCENECS georganiseerd vanaf vrijdag 26 mei zeven dagen lang met als afsluiting een Grand Gala in Studio 21 op 2 juni 2017.

Stadsfonds Hilversum wil graag om diverse redenen een financiële bijdrage leveren aan dit grote evenement.

  • Het past bij onze visie dat nieuw talent kansen krijgt een professioneel podium te betreden in een creatieve omgeving.
  • SCENECS zorgt voor de profilering van Hilversum als mediastad: één van de doelstelling van het Stadsfonds.
  • SCENECS laat zichtbaar zien dat het initiatief van jaar tot jaar aan betekenis wint in de filmwereld en internationale allure krijgt.

https://www.scenecs.com/tickets