Net als in juni 2018 was de bijeenkomst Hilversumse winkelgebieden en Stadsfondsbestuur een succes. Iedereen was uitgenodigd om de plannen voor het nieuwe jaar te presenteren. De avond was bedoeld om vragen te stellen, suggesties te doen voor inspiratie, kennisdeling of samenwerking.

Verschillende, goede plannen

Ook dit jaar is het bestuur van het Stadsfonds blij over het resultaat. Doordat ieder winkelcentrum haar eigen identiteit heeft kreeg het Stadsfonds verschillende plannen te zien. Maar hoe verschillend ook, op bepaalde vlakken wil men hetzelfde. Zoals de feestelijke verlichting in de straat.

Nieuwe verlichtingsconcept

De Frequentie van Hilversum is het ontwerp dat in 2018 de winnaar was van de ontwerpvraag Hilversum Verlicht. Het verlichtingsconcept – bedacht door Studio Tijdmakers & FosforDesign – zal het merk Hilversum gaan versterken.
Dit verlichtingsplan is een ambitie voor de hele stad. Tijdens de presentatie van Studio Tijdmakers werd zichtbaar waar te beginnen in 2019 (De Gijsbrecht? Seinhorst?….) De brede uitrol is vanaf 2020.
Het is de bedoeling dat Hilversum Marketing dit project gaat trekken. Door het Stadsfondsbestuur werd gevraagd hoe we het traject kunnen versnellen, op welke fronten snel geschakeld kan worden en waar de obstakels zijn? Hierop antwoordt Studio Tijdmakers binnenkort met een voorstel.

Samenwerken

Zowel het winkelgebied Centrum als De Gijsbrecht hebben elkaar gevonden in het project ‘Bundelen & Vergroenen Stadslogistiek. Diverse plannen worden verder uitgewerkt. Van 19 t/m 23 november a.s. vindt op de Gijsbrecht in het kader hiervan het Future Festival plaats, een duurzame pop-up hub.
Winkelgebied Seinhorst laat in zijn presentatie zien samen te werken met de lokale sportverenigingen, scholen en ook de buurtbewoners. Diverse activiteiten zijn daar de resultaten van.
Verschillende van deze activiteiten worden financieel ondersteund door het Stadsfonds en daarom was het bestuur benieuwd naar de samenhang in de plannen.

Beter goed gejat dan slecht bedacht

De aanwezige ondernemersverenigingen hoorden hier van elkaars plannen en kwamen tot de conclusie, dat ze goede ideeën van elkaar kunnen overnemen en kunnen meeliften op gebied- overstijgende projecten zoals het verduurzamen van de stadslogistiek.