STADSFONDS EN GEMEENTE HILVERSUM ONDERTEKENEN NIEUWE UITVOERINGSOVEREENKOMST

Vandaag, 12 december, zetten Wimar Jaeger, wethouder Economie & Media en Maarten Pel, voorzitter van het Stadsfonds, hun handtekening onder de nieuwe uitvoeringsovereenkomst.
Een moment om te proosten op een mooie toekomst voor het Stadsfonds!

Uitvoeringsovereenkomst

Het Stadsfonds bestaat bijna 5 jaar. Destijds op initiatief van ondernemers en maatschappelijke organisaties ingesteld, is het fonds in de afgelopen jaren een vaste waarde geworden voor de stad. Er is veel waardering en een breed draagvlak voor het continueren van de werkzaamheden van het Stadsfonds. Met het ondertekenen van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst leggen stichting Stadsfonds Hilversum en de gemeente de basis voor verdere samenwerking. De overeenkomst is nu gesloten voor onbepaalde tijd. Wel is in de overeenkomst opgenomen dat de extra bijdrage van de gemeente van € 110.000 euro per jaar voor 5 jaar geldt en zijn afspraken gemaakt over tussentijdse evaluatie en opzegmogelijkheden.

Evaluatie

De stichting heeft de gemeente op 1 oktober 2019 de Evaluatie 5 jaar Stadsfonds Hilversum 2019 aangeboden. De evaluatie kijkt terug op de eerste periode van het Stadsfonds. Hieruit volgen aanbevelingen voor de komende jaren waarmee het Stadsfonds haar effectiviteit verder zal gaan verbeteren.

Stadsfondsgeld gaat naar allerlei soorten projecten

Vanaf 2015 kent Hilversum het Stadsfonds. Het fonds is ingesteld op initiatief van ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties. Alle eigenaren en gebruikers van panden (met uitzondering van woningen) dragen financieel bij aan het fonds. De gemeente incasseert op verzoek van het Stadsfonds de gelden via een opslag op de OZB (Onroerende zaakbelastingen gebruikers en eigenaren van niet-woningen) en keert deze uit aan de stichting Stadsfonds. Daarnaast draagt de gemeente via een subsidie van € 110.000 per jaar bij aan initiatieven die van belang zijn voor de hele stad. Per jaar wordt op deze manier in totaal ruim € 900.000 geïnvesteerd in de stad. Dit geld gaat naar allerlei soorten projecten. Dat varieert van collectieve beveiliging, stedelijke logistiek en sfeerverlichting naar evenementen op het vlak van onder andere media en sport, techniekdagen, de Topklas Digital Design en elektrische deelauto’s. Bekijk de projecten van 2019.