Stadsfonds aanjager in nieuw verlichtingsplan Hilversum

Direct in het eerste jaar van het ontstaan van het Stadsfonds Hilversum diende fondsgebied Centrum een aanvraag in voor de feestverlichting. De verlichting hangt ieder jaar in de periode november-februari in het winkelgebied. Snel daarop volgden andere winkeliersverenigingen met eenzelfde aanvraag. Aangezien het Stadsfonds juist innovatie stimuleert was het bestuur van het Stadsfonds niet direct enthousiast over deze aanvragen omdat het hier niet om een vernieuwing ging. Het fondsbedrag werd wel gehonoreerd maar met de strikte voorwaarde dat de winkeliersverenigingen op zoek moesten gaan naar nieuwe, innovatieve feestverlichting in de stad.

Op onderzoek naar iets nieuws

De ondernemingsverenigingen van Centrum, Havenstraat, Vaartweg en Gijsbrecht hebben gezamenlijk dit project opgepakt. Het project  onder de noemer ‘Hilversum verlicht’ moest een feestverlichtingsconcept opleveren voor permanente stadsverlichting, waarbij nieuwe technieken worden geïntegreerd. Op de open oproep heeft een groot aantal ontwerpers gereageerd en na een gedegen beoordelingsronde zijn drie finalisten overgebleven.

Donderdag 1 november een presentatie!

Op donderdag 1 november 2018 lichten de finalisten hun concept voor feestverlichting van Hilversum toe tijdens het stadsgesprek “Hilversum Verlicht”. Locatie: Burgerzaal Raadhuis Hilversum

  • Forces for Architecture,
  • Studio Tijdmakers/Fosfor Design en
  • Studio Arjen van der Cruijsen

Aanmelden: hilversumverlicht@dudokarchitectuurcentrum.nl

De ontwerpen van deze 3 worden tot en met 7 januari 2019 tentoongesteld in het Dudok Architectuur Centrum (DAC). Bezoekers zijn van harte uitgenodigd hun mening te geven over de ontwerpen.