Beste ondernemers van Hilversum,
Met u voelen we de teleurstelling over de wijze waarop de COVID-crisis zich ontwikkelt en de noodzaak van een tweede lockdown. We realiseren ons hoe de nieuwe kabinetsmaatregelen op uw persoonlijke en zakelijke levenssfeer ingrijpen en dan ook nog op een moment dat perspectief belangrijker is dan ooit.

Woensdag 16 december 2020 wilden we met u in een webinar de Stadsfondsplannen bespreken voor 2021. Herstel van de opgelopen schade neemt daarin een belangrijke plaats in. We hebben besloten dit webinar uit te stellen tot woensdag 13 januari van volgend jaar, omdat we onze en uw ervaringen van de komende weken mee willen wegen in de beslissingen voor 2021.

Dit uitstel betekent niet dat bij het Stadsfonds de werkzaamheden stilliggen. We staan in de startblokken om weer volop gas te geven als de omstandigheden dat mogelijk maken.
We komen met nieuwe beleidsvoornemens en staan open voor bijzondere initiatieven om te helpen de schade zoveel mogelijk te beperken.

Hebt u suggesties waarmee u uw collega’s kunt helpen volgend jaar de tegenvallers van dit moment te overwinnen dan willen we die graag van u horen, zodat we er in het webinar van januari aandacht aan kunnen geven. We staan open voor praktische oplossingen die op korte termijn effect hebben.

Hebt u samen met collega’s concrete ideeën om de situatie van nu het hoofd te bieden dan kunt u die volgens de gangbare procedure (zie onze website) bij het Stadsfonds indienen.

Het bestuur van het Stadsfonds en de Stadsfondsmanager wensen u zo goed mogelijke feestdagen en een veelbelovende nieuwe start in 2021.