Een fonds van ondernemers en maatschappelijke organisaties

Bent u er ook van overtuigd dat Hilversum veel meer te bieden heeft?  Hilversum is een ondernemende stad, toch liggen er nog veel kansen om Hilversum nog aantrekkelijker en economisch sterker te maken. Bijvoorbeeld door projecten op touw te zetten die veel nieuwe klanten trekken of bijdragen aan een goed imago van de stad. Dankzij het Stadsfonds kunt u nu samen met andere ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, musea, scholen, sportfaciliteiten, ziekenhuizen en parkeergarages plannen realiseren ter verbetering van uw gebied en stad.

Hoe realiseren wij ons idee?

Bent u een ondernemer of vertegenwoordiger van een (maatschappelijke) organisatie, museum, school, sportvereniging, parkeergarage, ziekenhuis in Hilversum? Kijk dan in welk fondsgebied u valt en wie uw fondsgerechtigde is. Met andere ondernemers en organisaties in uw fondsgebied werkt u vervolgens een goed onderbouwd plan uit. Samenwerking is belangrijk. Lees eerst goed de voorwaarden voordat uw fondsgerechtigde een aanvraag indient.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent ondernemer of vertegenwoordiger van een (maatschappelijke) organisatie, museum, school, sportvereniging, parkeergarage, ziekenhuis die onroerendezaakbelasting voor bedrijfspanden in Hilversum betaalt.
  • Heeft u een goed, vernieuwend idee dan moet u in uw fondsgebied andere ondernemers en organisaties enthousiasmeren om samen een plan in te dienen via de zogenoemde fondsgerechtigde. Het Stadsfonds vindt het belangrijk dat er geïnnoveerd wordt.
  • Het project is passend binnen het fondsgebied, niet strijdend met overheidsbeleid, niet stuitend, kwetsend, geen religieus doel, geen overheidstaak en dient een collectief doel.
  • Er moet draagvlak zijn in het gebied via een gebiedsvereniging of aantoonbaar via een brede steun indien er nog geen gebiedsvereniging is.
  • Het bestedingsvoorstel moet in het fondsgebied gecommuniceerd worden, zodat iedere betaler gelegenheid heeft er iets van te vinden.
  • Positieve besluitvorming wordt bevorderd als het voorstel bijdraagt aan algemeen belang en uitstraling van Hilversum als kwaliteitsgemeente. Om kwalitatieve vernieuwing te stimuleren is de focus gelegd op een aantal bijzondere thema’s: media, kunst&cultuur en duurzaamheid. Waarbij extra nadruk mag liggen op: a. Feel Good Hilversum. Projecten waarbij mensen fysiek en mentaal in Hilversum kunnen bijtanken. b. Hilversum Experience. Projecten die Hilversum uitdagend en spannend maken voor jongeren.
  • Aanvragers gaan akkoord met het vermelden van het project op de website van het Stadsfonds over de besluitvorming en mogelijk creëren van bredere publiciteit, bijvoorbeeld via Hilversum Marketing.