Stadsfonds Hilversum: aantal aanvragen steeg

Na een goede start in 2015 heeft het Stadsfonds Hilversum vorig jaar een stevige doorstart gemaakt. Het aantal projectaanvragen steeg in 2016 ten opzichte van het eerste jaar met 50% naar 63. Daarvan werden 39 aanvragen toegekend. Dat is ten opzichte van 2015 een groei van 40%.

Imago

12 aanvragen kregen de status “Hilversum breed”. Daarbij gaat het om projecten die betekenis hebben voor de hele stad en ook bijdragen aan lokale en landelijke bekendheid van Hilversum als mediastad. Projecten die door het Stadsfonds in dit verband werden gesteund zijn o.a. SCENECS Filmfestival, Dudok in Concert, Melkhuisje Masters, Open Studio Dagen, Zilveren Camerafestival.
Van het totale budget ging ruim 176.000 euro naar deze imagoversterkende projecten. Ruim 480.000 euro werd besteed aan projecten verspreid over heel Hilversum.

Ondernemers moeten het doen

Hoewel de hoeveelheid projecten stijgt, is Het Stadsfonds nog niet helemaal tevreden. Het aantal aanvragen kan nog omhoog. Niet alle beschikbare geld werd in 2016 besteed. Wat over is, blijft beschikbaar voor de financiering van projecten in 2017. “Het zijn de ondernemers die met ideeën voor projecten moeten komen”, zegt stadsfondsmanager Ingrid Geul. Dit jaar is opnieuw 800.000 euro beschikbaar.

Stadsfonds wil vernieuwing

Hoewel steeds meer ondernemers de weg naar Stadsfonds Hilversum vinden, is het vaak moeilijk om uit traditionele patronen te komen, aldus het Stadsfondsbestuur. Dat houdt het risico in zich, dat er gevraagd wordt om steun voor “meer van hetzelfde”.
Het Stadsfonds vindt het belangrijk dat er geïnnoveerd wordt en om die vernieuwing te stimuleren is voor 2016 en 2017 de focus gelegd op een aantal bijzondere thema’s: media, kunst&cultuur en duurzaamheid.
Dat deze keuze een positief effect heeft, blijkt uit het aantal ingediende aanvragen in 2016: 8 projecten op het terrein van media, 20 op het gebied van kunst&cultuur en 6 projecten die de duurzaamheid bevorderen.

Spannend voor jongeren

Nieuw in 2016 was een brainstormbijeenkomst met Hilversumse ondernemers. Daar kwamen verschillende suggesties naar boven. O.a. de oproep om van Hilversum een unieke experimenteerplaats te maken voor scholieren die hun creativiteit willen ontwikkelen. Dat idee is door Het Stadsfonds omarmd. Het kreeg de werktitel “Hilversum Experience” en zal de komende jaren worden voortgezet.
Succesvolle activiteiten in het kader van de “Hilversum Experience” (projecten die Hilversum uitdagend en spannend maken voor jongeren) zijn Dutch Drone Festival, Topklas Digital Design en dit jaar The DJ Experience en Crowded House.

Extra aandacht

Bijzondere aandacht zal er in 2017 ook zijn voor het verbeteren van de communicatie over dat wat Hilversum te bieden heeft
en initiatieven op het gebied van Feel Good, een onderwerp waar volgens een denktank die het Stadsfonds organiseerde bijzondere kansen liggen, gezien de unieke situering van de stad in een groene omgeving waar mensen kunnen bijtanken.

Lees ook: Jaaroverzicht 2016-2017  en ambitie Stadsfonds 2017